STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49741 000.00.19.H26-210301-0006 210000063/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HD

Còn hiệu lực

49742 000.00.19.H26-210226-0001 210000255/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Dụng cụ móc dùng trong phẫu thuật củng mạc mắt

Còn hiệu lực

49743 000.00.19.H26-210301-0003 210000064/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC

Còn hiệu lực

49744 000.00.19.H26-210226-0006 210000065/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN

Còn hiệu lực

49745 000.00.19.H26-210302-0008 210000066/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

Còn hiệu lực