STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49741 000.00.04.G18-220104-0066 220000135/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

49742 000.00.04.G18-211229-0008 220000134/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Đèn chiếu vàng da

Còn hiệu lực

49743 000.00.04.G18-211231-0049 220000133/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Hệ thống đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

49744 000.00.04.G18-220104-0062 220000132/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Máy đo điện tim

Còn hiệu lực

49745 000.00.04.G18-220103-0021 220000130/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Chun niềng răng dùng để trợ lực kéo khi di răng

Còn hiệu lực