STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49746 18010731/HSCBA-HN 180001517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh số (CR)

Còn hiệu lực

49747 18011741/HSCBMB-HN 180000222/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUỐC TẾ PHƯƠNG LINH

Còn hiệu lực

49748 18011276/HSCBA-HN 180001519/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý Vớ Y khoa

Còn hiệu lực

49749 18011252/HSCBA-HN 180001521/PCBA-HN

CONG TY TNHH DICH VU TONG HOP MEDAZ VIET NAM Máy xét nghiệm phát hiện các dị nguyên gây dị ứng

Còn hiệu lực

49750 18011734/HSCBMB-HN 180000223/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ

Còn hiệu lực