STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49746 000.00.04.G18-220106-0055 220000330/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

49747 000.00.04.G18-220106-0058 220000329/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

49748 000.00.04.G18-220106-0045 220000325/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay khoan

Còn hiệu lực

49749 000.00.04.G18-220106-0072 220000324/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim nha khoa

Còn hiệu lực

49750 000.00.04.G18-220106-0070 220000321/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VINA EYE Kính áp tròng (cận thị)

Còn hiệu lực