STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49746 000.00.19.H26-210303-0006 210000256/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC NANOCARE VIỆT NAM NƯỚC SÚC MIỆNG NANOCARE

Còn hiệu lực

49747 000.00.19.H26-210303-0007 210000257/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC NANOCARE VIỆT NAM SERUM BLACK GINGER NANO

Còn hiệu lực

49748 000.00.19.H26-210304-0020 210000067/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÙY MINH

Còn hiệu lực

49749 000.00.19.H26-210304-0021 210000258/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI SILVER SALINE BABY

Còn hiệu lực

49750 000.00.19.H26-210304-0022 210000259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI SILVER SALINE

Còn hiệu lực