STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49756 000.00.10.H31-210922-0001 210000018/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - THÁI TẠI HƯNG YÊN Bộ bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

49757 000.00.19.H29-210817-0015 210000270/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA 175

Còn hiệu lực

49758 000.00.19.H29-210929-0009 210000271/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE

Còn hiệu lực

49759 000.00.19.H29-211011-0003 210000272/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DP SAO XANH

Còn hiệu lực

49760 000.00.19.H29-211012-0002 210000839/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Găng tay cao su khám bệnh

Còn hiệu lực