STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49771 000.00.19.H17-211026-0001 210000026/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49772 000.00.16.H05-211025-0001 210000095/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

49773 000.00.25.H47-210924-0001 210000002/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 77

Còn hiệu lực

49774 000.00.16.H40-211011-0001 210000014/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ VIỆT ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49775 000.00.19.H26-211014-0007 210001919/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI VIỆT NAM Máy li tâm

Còn hiệu lực