STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49781 18009747/HSCBA-HN 180000078/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM MTV KHOA HỌC TRƯỜNG SƠN Máy in phim nhiệt

Còn hiệu lực

49782 18009758/HSCBA-HN 180000079/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Ống nghe y tế

Còn hiệu lực

49783 18009749/HSCBA-HN 180000080/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ tùy biến tử cung

Còn hiệu lực

49784 18009753/HSCBA-HN 180000081/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kim chọc dò

Còn hiệu lực

49785 18009750/HSCBA-HN 180000082/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ sinh thiết

Còn hiệu lực