STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49781 17006640/HSCBA-HCM 170000981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

49782 17006683/HSCBA-HCM 170000982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Bàn mổ

Còn hiệu lực

49783 17006685/HSCBA-HCM 170000984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

49784 17006689/HSCBA-HCM 170000985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Băng dính dùng trong y tế

Còn hiệu lực

49785 17006691/HSCBA-HCM 170000986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Băng dính dùng trong y tế

Còn hiệu lực