STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49786 000.00.22.H44-211103-0005 210000019/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TTYT HUYỆN TAM NÔNG

Còn hiệu lực

49787 000.00.22.H44-211029-0003 210000020/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÙNG VƯƠNG

Còn hiệu lực

49788 000.00.22.H44-211108-0002 210000021/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC CHI NHÁNH CHÂN MỘNG – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT

Còn hiệu lực

49789 000.00.22.H44-211104-0001 210000022/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN SƠN

Còn hiệu lực

49790 000.00.22.H44-211029-0001 210000017/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TTYT HUYỆN PHÙ NINH

Còn hiệu lực