STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49796 20013487/HSCBA-HCM 200000076/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp chân ống cao Infinity Air Walker

Còn hiệu lực

49797 20013489/HSCBA-HCM 200000077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp cổ tay Manu Arexa

Còn hiệu lực

49798 20013490/HSCBA-HCM 200000078/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp chỉnh hình khớp gối Genu Arexa

Còn hiệu lực

49799 20013491/HSCBA-HCM 200000079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp chỉnh hình khớp gối Genu Immobil Vario T

Còn hiệu lực

49800 20013492/HSCBA-HCM 200000080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp bao khớp gối Genu Direxa

Còn hiệu lực