STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49801 000.00.24.H49-220101-0002 220000002/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC ĐẶNG ĐẢM

Còn hiệu lực

49802 000.00.24.H49-220101-0001 220000001/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC AN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

49803 000.00.04.G18-211230-0016 220000093/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Thiết bị vòng cầm máu sử dụng một lần

Còn hiệu lực

49804 000.00.04.G18-220104-0011 220000092/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ ống hút dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

49805 000.00.04.G18-220104-0009 220000090/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM Máy điện trị liệu đa năng kết hợp siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực