STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49806 000.00.19.H29-210921-0018 210000859/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống thủy tinh lấy máu chân không chứa dung dịch ACDA

Còn hiệu lực

49807 000.00.19.H29-210921-0012 210000860/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm lấy máu chân không glucose

Còn hiệu lực

49808 000.00.19.H29-210921-0009 210000861/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu mao mạch không chứa chất chống đông

Còn hiệu lực

49809 000.00.19.H29-211029-0044 210000862/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là hộp cu vét dùng để chứa mẫu

Còn hiệu lực

49810 000.00.19.H29-211029-0047 210000863/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực