STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49811 17003755/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100516ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu dị nguyên Bụi nhà Greer

Còn hiệu lực

49812 17003785/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100522ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng cortisol

Còn hiệu lực

49813 17004124/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100503ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD lipoprotein: Apolipoprotein A-1

Còn hiệu lực

49814 17005513/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100498ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose

Còn hiệu lực

49815 17005679/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100514ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực