STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49816 18011731/HSCBMB-HN 180000215/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49817 18011728/HSCBMB-HN 180000216/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực

49818 18011233/HSCBA-HN 180001487/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH DŨNG Dung dịch rửa máy dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

49819 18011733/HSCBMB-HN 180000217/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

Còn hiệu lực

49820 18011261/HSCBA-HN 180001488/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy phân tích chất lượng tinh trùng

Còn hiệu lực