STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49816 000.00.19.H29-211223-0012 210000480/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ VÀ VẬT TƯ Y TẾ A&A

Còn hiệu lực

49817 000.00.19.H29-211222-0001 210000481/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SÀI GÒN THIÊN PHÚ

Còn hiệu lực

49818 000.00.19.H29-211222-0024 210000068/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ADN LOCI Bộ ly trích DNA&RNA Virut tự động - Magbead Viral DNA&RNA kit

Còn hiệu lực

49819 000.00.19.H29-210928-0007 210000482/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 8

Còn hiệu lực

49820 000.00.19.H29-210928-0006 210000483/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-NHÀ THUỐC LONG CHÂU 9

Còn hiệu lực