STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49821 18006361/HSCBSX-HN 180000025/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA Nước muối sinh lý NATRI CLORUA 0,9%

Còn hiệu lực

49822 18011370/HSCBA-HN 180001573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

49823 18011050/HSCBA-HN 180001574/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy in cassette

Còn hiệu lực

49824 18011103/HSCBA-HN 180001575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Dao lóc da bằng điện

Còn hiệu lực

49825 18010925/HSCBA-HN 180001576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy in lam

Còn hiệu lực