STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49826 19000290/HSHNPL-BYT 19000594/BYT-CCHNPL

BÙI TIẾN MẠNH

Còn hiệu lực

49827 19000289/HSHNPL-BYT 19000592/BYT-CCHNPL

NGÔ XUÂN HƯƠNG

Còn hiệu lực

49828 19000288/HSHNPL-BYT 19000590/BYT-CCHNPL

NGUYỄN KIỀU VÂN

Còn hiệu lực

49829 19000287/HSHNPL-BYT 19000588/BYT-CCHNPL

LÝ THANH THẢO

Còn hiệu lực

49830 19000286/HSHNPL-BYT 19000586/BYT-CCHNPL

ĐINH QUANG KHẢI

Còn hiệu lực