STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49826 18010580/HSCBA-HCM 180001627/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Mặt nạ thử thị lực tự động

Còn hiệu lực

49827 18010582/HSCBA-HCM 180001628/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Máy chiếu thử thị lực

Còn hiệu lực

49828 18010584/HSCBA-HCM 180001629/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Màn hình thử thị lực

Còn hiệu lực

49829 18010586/HSCBA-HCM 180001630/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Máy đo tròng kính tự động

Còn hiệu lực

49830 18010616/HSCBA-HCM 180001631/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Máy định danh HPV virus

Còn hiệu lực