STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49826 000.00.19.H29-210129-0003 210000078/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Hệ thống chiếu sáng đội đầu OPELA III

Còn hiệu lực

49827 000.00.19.H29-210121-0006 210000021/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MC

Còn hiệu lực

49828 000.00.19.H29-210126-0008 210000079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Đèn đội đầu phẫu thuật OPELA III

Còn hiệu lực

49829 000.00.19.H29-201214-0005 210000080/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất dùng cho máy phân tách và làm giàu tế bào tự động

Còn hiệu lực

49830 000.00.19.H29-201214-0006 210000081/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vật tư tiêu hao dùng cho máy chuẩn bị và nhuộm tiêu bản tế bào

Còn hiệu lực