STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49831 000.00.19.H26-210812-0017 210001289/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

49832 000.00.19.H26-210812-0020 210001290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

49833 000.00.19.H26-210812-0005 210001291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

49834 000.00.19.H26-210812-0014 210001292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Tăm bông vô trùng dùng một lần

Còn hiệu lực

49835 000.00.19.H26-210813-0017 210000076/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Dung dịch xịt rửa tai, mũi, họng

Còn hiệu lực