STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49836 000.00.19.H17-210924-0007 210000032/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 245

Còn hiệu lực

49837 000.00.19.H17-210924-0006 210000033/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 238

Còn hiệu lực

49838 000.00.19.H17-210924-0005 210000034/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 101

Còn hiệu lực

49839 000.00.19.H26-210928-0014

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49840 000.00.19.H26-210915-0014

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA

Còn hiệu lực