STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49836 000.00.19.H29-201120-0015 210000073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD BĂNG BÓ BỘT THUỶ TINH

Còn hiệu lực

49837 000.00.19.H29-210113-0002 210000074/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Bộ sinh dùng 1 lần (đã tiệt trùng)

Còn hiệu lực

49838 000.00.19.H29-210114-0002 210000075/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi IRIS PHARMA trẻ em

Còn hiệu lực

49839 000.00.19.H29-210115-0012 210000076/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ KỸ THUẬT H.B Máy in phim khô

Còn hiệu lực

49840 000.00.19.H29-210129-0001 210000077/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ECOM MED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực