STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49846 000.00.04.G18-210826-0007 21000984CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI BỘ BẢO HỘ PHÒNG DỊCH LEVEL 3 / Protective Coverall level 3

Còn hiệu lực

49847 000.00.04.G18-210802-0012 21000983CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DN99 Găng tay y tế nitrile / Nitrile examination gloves; Găng tay y tế latex / Latex examination gloves

Còn hiệu lực

49848 000.00.04.G18-210913-0006 21000982CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH Bộ quần áo phòng, chống dịch Darvin/ Darvin protective clothing

Còn hiệu lực

49849 000.00.04.G18-210827-0005 21000981CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Protective suit)

Còn hiệu lực

49850 000.00.04.G18-211019-0002 21000980CFS/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập (non-invasive ventilator)

Còn hiệu lực