STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49851 000.00.19.H29-211214-0002 220000039/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

49852 000.00.19.H29-220104-0028 220000038/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Kim sinh thiết

Còn hiệu lực

49853 000.00.04.G18-220105-0075 220000274/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Catheter tiêu huyết khối

Còn hiệu lực

49854 000.00.19.H29-220104-0027 220000037/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Hệ thống kim sinh thiết DeltaCut

Còn hiệu lực

49855 000.00.19.H29-211216-0007 220000036/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Dây oxy mũi 2 nhánh

Còn hiệu lực