STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49856 18010623/HSCBA-HCM 180001624/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

49857 18000514/HSCBMB-TH 180000003/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TUẤN LONG

Còn hiệu lực

49858 18000609/HSCBMB-CT 180000003/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CTS

Còn hiệu lực

49859 18000311/HSCBSX-BN 180000005/PCBSX-BN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Túi tiệt trùng

Còn hiệu lực

49860 18000014/HSCBA-VP 180000005/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch nhuộm

Còn hiệu lực