STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49856 19000251/HSHNPL-BYT 19000528/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ VĂN THƯ

Còn hiệu lực

49857 19000250/HSHNPL-BYT 19000526/BYT-CCHNPL

TRẦN NGỌC HÙNG

Còn hiệu lực

49858 19000249/HSHNPL-BYT 19000524/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG HẢI

Còn hiệu lực

49859 19000247/HSHNPL-BYT 19000522/BYT-CCHNPL

TRẦN NHẬT QUÂN

Còn hiệu lực

49860 19000245/HSHNPL-BYT 19000520/BYT-CCHNPL

PHẠM HẢI HÀ

Còn hiệu lực