STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49856 000.00.19.H26-210222-0006 210000203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ IBEAUTY EVA CARE

Còn hiệu lực

49857 000.00.19.H29-210218-0003 210000098/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Cáng y tế / cứu thương

Còn hiệu lực

49858 000.00.19.H29-210206-0002 210000099/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất tách chiết

Còn hiệu lực

49859 000.00.19.H26-210206-0002 210000189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối

Còn hiệu lực

49860 000.00.19.H26-210222-0002 210000190/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Tất giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực