STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49861 000.00.19.H26-211018-0021 210001922/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC VHOP DUNG DỊCH XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

49862 000.00.19.H26-211022-0007 210001923/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA MUỐI Y TẾ NEWZEALAND

Còn hiệu lực

49863 000.00.19.H26-211025-0003 210001924/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DELAVY - CHI NHÁNH HÀ NỘI NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

49864 000.00.19.H26-211023-0001 210000698/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU

Còn hiệu lực

49865 000.00.03.H42-211015-0001 210000007/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ CANAFI

Còn hiệu lực