STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49866 000.00.19.H29-211017-0002 210000247/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK GROUP

Còn hiệu lực

49867 000.00.19.H29-211014-0008 210000242/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP SAO NAM

Còn hiệu lực

49868 000.00.19.H29-211016-0003 210000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THUẬN THIÊN

Còn hiệu lực

49869 000.00.19.H29-210701-0002 210000793/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA ÁO NẸP CỘT SỐNG PHANA

Còn hiệu lực

49870 000.00.19.H29-211018-0009 210000249/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO KHÁNH THIỆN

Còn hiệu lực