STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49866 18009033/HSCBMB-HCM 180000187/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHAORUM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49867 18000231/HSCBA-TH 180000010/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Xe lăn dành cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

49868 18000232/HSCBA-TH 180000011/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Gậy chống chân

Còn hiệu lực

49869 18011290/HSCBA-HN 180001544/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT Thạch cao dùng trong nha khoa (làm khuôn mẫu)

Còn hiệu lực

49870 18010537/HSCBA-HCM 180001603/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VIỆT ÚC BỘT MỞ OPENCAST

Còn hiệu lực