STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49871 19000247/HSHNPL-BYT 19000522/BYT-CCHNPL

TRẦN NHẬT QUÂN

Còn hiệu lực

49872 19000245/HSHNPL-BYT 19000520/BYT-CCHNPL

PHẠM HẢI HÀ

Còn hiệu lực

49873 19000244/HSHNPL-BYT 19000518/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ THẾ

Còn hiệu lực

49874 19000243/HSHNPL-BYT 19000516/BYT-CCHNPL

NGÔ ĐẶNG HƯƠNG DUNG

Còn hiệu lực

49875 19000242/HSHNPL-BYT 19000514/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN LINH

Còn hiệu lực