STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49871 000.00.19.H26-210812-0001 210001275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

49872 000.00.19.H26-210811-0018 210001276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Ambu bóng bóp

Còn hiệu lực

49873 000.00.19.H26-210811-0016 210001277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

49874 000.00.19.H26-210810-0007 210000399/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOKUYO

Còn hiệu lực

49875 000.00.19.H26-210810-0008 210000400/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KAMITA

Còn hiệu lực