STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49876 18000029/HSCBA-NĐ 180000012/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THANH HÀ Dung dịch Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

49877 18000030/HSCBA-NĐ 180000013/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THANH HÀ Dung dịch cồn 90 độ

Còn hiệu lực

49878 18000031/HSCBA-NĐ 180000014/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THANH HÀ Dung dịch nước Oxy già 3%

Còn hiệu lực

49879 18000032/HSCBA-NĐ 180000015/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THANH HÀ Dung dịch Povidone-Iodine 10%

Còn hiệu lực

49880 18011739/HSCBMB-HN 180000221/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Còn hiệu lực