STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49876 000.00.19.H29-210806-0012 210000832/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Hợp chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

49877 000.00.19.H29-211013-0002 210000833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM NỆM HƠI Y TẾ

Còn hiệu lực

49878 000.00.19.H29-210519-0016 210000256/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN TRÍ

Còn hiệu lực

49879 000.00.19.H26-211026-0019 210001910/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

49880 000.00.19.H26-211018-0028 210001890/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE XỊT MŨI HỌNG LỢI KHUẨN

Còn hiệu lực