STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49881 000.00.04.G18-210326-0012 2100590ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

49882 000.00.04.G18-210607-0013 2100589ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây điện cực tạo nhịp

Còn hiệu lực

49883 18006225/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100588ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Vòng van tim nhân tạo

Còn hiệu lực

49884 000.00.04.G18-210108-0007 2100587ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp mạch

Còn hiệu lực

49885 000.00.04.G18-210816-0001 2100585ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực