STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49886 000.00.19.H26-211014-0006 210001868/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Miếng dán hạ sốt Koolfever

Còn hiệu lực

49887 000.00.19.H26-211014-0011 210001869/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KAPHARM Đầu típ hút mẫu có lọc, Đầu típ hút mẫu không có lọc

Còn hiệu lực

49888 000.00.16.H34-210924-0001 210000001/PCBMB-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 132

Còn hiệu lực

49889 000.00.17.H62-210907-0001 210000010/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

49890 000.00.17.H62-210922-0001 210000006/PCBMB-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT

Còn hiệu lực