STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49891 000.00.19.H26-210730-0026 210001247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ khoan, cưa, kìm cắt, kìm gặm, nạo, đục, róc xương dùng cho phẫu thuật kết hợp xương

Còn hiệu lực

49892 000.00.19.H26-210730-0022 210001248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

49893 000.00.19.H26-210730-0023 210001249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ cán dao, lưỡi dao, dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

49894 000.00.19.H26-210730-0021 210001250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ kẹp phẫu tích, kẹp mô

Còn hiệu lực

49895 000.00.19.H26-210730-0009 210001251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực