STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49901 000.00.04.G18-220105-0093 220000253/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khóa ba ngã

Còn hiệu lực

49902 000.00.04.G18-220105-0092 220000252/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, không cổng với công nghệ báo máu sớm

Còn hiệu lực

49903 000.00.04.G18-220105-0091 220000251/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đầu nối an toàn không kim

Còn hiệu lực

49904 000.00.04.G18-220105-0090 220000250/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch có đầu nối an toàn không kim

Còn hiệu lực

49905 000.00.04.G18-220105-0083 220000246/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Que thử xét nghiệm định tính hCG

Còn hiệu lực