STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49916 19009399/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100579ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Nẹp xương răng hàm mặt, sọ não

Còn hiệu lực

49917 17001487/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100577ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

49918 17002199/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100576ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

49919 000.00.04.G18-210702-0005 2100575ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay dao Plasma

Còn hiệu lực

49920 000.00.04.G18-200427-0007 2100574ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực