STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49926 000.00.04.G18-211001-00003 21000253/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ khâu phẫu thuật tiệt trùng PROLENE

Còn hiệu lực

49927 000.00.43.H48-211029-0001 210000004/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH DUNG QUẤT

Còn hiệu lực

49928 000.00.16.H11-211104-0001 210000017/PCBMB-BT

NHÀ THUỐC MINH THÔNG

Còn hiệu lực

49929 000.00.17.H62-211006-0001 210000011/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

49930 000.00.17.H54-211022-0002 210000019/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Miếng dán giảm đau xương khớp thảo dược

Còn hiệu lực