STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49926 20013554/HSCBA-HCM 200000120/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Bao camera nội soi

Còn hiệu lực

49927 20013552/HSCBA-HCM 200000121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Hộp đựng kim phẫu thuật

Còn hiệu lực

49928 20013553/HSCBA-HCM 200000122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Bảng đếm gạc phẫu thuật

Còn hiệu lực

49929 20013555/HSCBA-HCM 200000123/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Máy Soi Ven

Còn hiệu lực

49930 20013501/HSCBA-HCM 200000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực