STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49936 19000492/HSCBA-ĐN 190000017/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Băng đeo tay bệnh nhân các loại

Còn hiệu lực

49937 19000491/HSCBA-ĐN 190000016/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Nón y tế

Còn hiệu lực

49938 19000490/HSCBA-ĐN 190000015/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tấm lót sản các cở

Còn hiệu lực

49939 19000489/HSCBA-ĐN 190000014/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao đo lượng máu sau sinh

Còn hiệu lực

49940 19000488/HSCBA-ĐN 190000013/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Túi đựng mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực