STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49936 000.00.19.H26-211013-0011 210002303/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Tấm che mặt

Còn hiệu lực

49937 000.00.19.H26-211227-0008 210002304/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIMAP XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

49938 000.00.19.H26-211227-0003 210002305/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

49939 000.00.19.H26-211208-0028 210002307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Á BẢO CHI ĐƯỜNG MIẾNG DÁN VẬT LÝ TRỊ LIỆU HỒNG NGOẠI

Còn hiệu lực

49940 000.00.19.H26-211019-0003 210002308/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE XỊT NANO J.PLUS

Còn hiệu lực