STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49941 19000487/HSCBA-ĐN 190000012/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao giày các loại

Còn hiệu lực

49942 19000486/HSCBA-ĐN 190000011/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tấm trãi nylon bàn mổ các cở

Còn hiệu lực

49943 19000485/HSCBA-ĐN 190000010/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tạp dề y tế các cở

Còn hiệu lực

49944 19000484/HSCBA-ĐN 190000009/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Garo các loại

Còn hiệu lực

49945 19000483/HSCBA-ĐN 190000008/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Hộp đựng vật sắc nhọn y tế

Còn hiệu lực