STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49941 000.00.19.H26-211020-0009 210001907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Vật tư dùng cho xét nghiệm

Còn hiệu lực

49942 000.00.15.H01-210921-0002 210000001/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 26

Còn hiệu lực

49943 000.00.15.H01-210921-0003 210000002/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 103

Còn hiệu lực

49944 000.00.15.H01-210921-0004 210000003/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 199

Còn hiệu lực

49945 000.00.15.H01-210921-0005 210000004/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 257

Còn hiệu lực