STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49946 000.00.04.G18-200723-0036 2100031ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty TNHH Cao Khả Đinh cố định xương

Còn hiệu lực

49947 000.00.04.G18-201202-00001 21000153/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết OGCare - OGCare Strips Glucose

Còn hiệu lực

49948 000.00.04.G18-201015-0004 2100022ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH LAVICHEM GẠC ALGINATE KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

49949 000.00.04.G18-200817-0559 21000152/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NUTRIPHAR VIỆT NAM Chất làm đầy, bôi trơn khớp

Còn hiệu lực

49950 000.00.04.G18-200702-0004 2100034ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ dây kim cánh bướm(Scalp Vein Sets) dạng tiêu chuẩn/dạng an toàn, needle gauge 16G~27G

Còn hiệu lực