STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49951 000.00.19.H26-211225-0005 210002292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

49952 000.00.19.H26-211223-0025 210002293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Ống ly tâm

Còn hiệu lực

49953 000.00.19.H26-211223-0023 210002294/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

49954 000.00.19.H26-211224-0020 210002282/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

49955 000.00.19.H26-211224-0033 210000795/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH

Còn hiệu lực