STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49951 000.00.19.H26-210202-0004 210000163/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH THANH LỊCH Tròng mắt kính Plastic

Còn hiệu lực

49952 000.00.19.H26-201228-0007 210000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DP THIÊN DƯƠNG Dung dịch Ethanol

Còn hiệu lực

49953 000.00.19.H26-210115-0001 210000154/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIVA VIỆT NAM Khẩu trang y tế Mona

Còn hiệu lực

49954 000.00.19.H26-201203-0013 210000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Sinh hiển vi khám mắt cầm tay và phụ kiện

Còn hiệu lực

49955 000.00.19.H26-210118-0001 210000156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Test thử Opaster' Anios

Còn hiệu lực