STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49966 000.00.19.H26-211223-0025 210002293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Ống ly tâm

Còn hiệu lực

49967 000.00.19.H26-211223-0023 210002294/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

49968 000.00.19.H26-211224-0020 210002282/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

49969 000.00.19.H26-211224-0033 210000795/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

49970 000.00.19.H26-211227-0012 210002296/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT XỊT HỌNG

Còn hiệu lực