STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49976 18009079/HSCBA-HCM 180000182/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Banh Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

49977 18009080/HSCBA-HCM 180000183/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

49978 18009083/HSCBA-HCM 180000184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ đèn khám và phụ kiện đèn khám

Còn hiệu lực

49979 18009082/HSCBA-HCM 180000185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ cưa phẫu thuật

Còn hiệu lực

49980 18009084/HSCBA-HCM 180000186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dũa phẫu thuật

Còn hiệu lực