STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49976 000.00.16.H23-211023-0006 210000091/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

49977 000.00.16.H40-210908-0001 210000011/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM

Còn hiệu lực

49978 000.00.16.H40-210702-0001 210000012/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ HƯNG Dung dịch, xịt, kem, gel, bột tai, mũi, họng hỗ trợ phòng ngừa viêm nhiễm

Còn hiệu lực

49979 000.00.18.H24-211002-0001 210000016/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

49980 000.00.19.H26-211007-0011 210001870/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ECALL Màn hình y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực