STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49986 000.00.16.H05-211008-0004 210000094/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZORO AYA Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

49987 000.00.19.H29-210112-0004 210000831/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Tấm lót bàn khám

Còn hiệu lực

49988 000.00.19.H29-210806-0012 210000832/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Hợp chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

49989 000.00.19.H29-211013-0002 210000833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM NỆM HƠI Y TẾ

Còn hiệu lực

49990 000.00.19.H29-210519-0016 210000256/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN TRÍ

Còn hiệu lực