STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49986 18012450/HSCBA-HN 190000038/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ MINH PHÁT Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

49987 18012466/HSCBA-HN 190000039/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Khuôn làm răng giả các loại, Sáp làm khuôn các loại

Còn hiệu lực

49988 18012459/HSCBA-HN 190000040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn mổ marLED

Còn hiệu lực

49989 18012416/HSCBA-HN 190000041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU

Còn hiệu lực

49990 18012454/HSCBA-HN 190000042/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Máy giải trình tự gen

Còn hiệu lực