STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49986 000.00.19.H26-201102-0009 210000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KARMA MOBILITY VIỆT NAM Xe lăn tay Soma series, Karma series

Còn hiệu lực

49987 000.00.19.H26-201218-0001 210000040/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BCN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49988 000.00.19.H26-210121-0013 210000041/PCBMB-HN

THIẾT BỊ Y TẾ THANH NHÀN

Còn hiệu lực

49989 000.00.19.H26-210129-0002 210000146/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch làm tan Protein dùng cho dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

49990 000.00.19.H26-210129-0004 210000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐỒNG MINH Găng tay y tế

Còn hiệu lực