STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
601 000.00.19.H29-240521-0014 240000844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic HDV2

Còn hiệu lực

602 000.00.19.H29-240521-0013 240000843/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic EBT4

Còn hiệu lực

603 000.00.19.H29-240521-0012 240000842/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic EBT3P

Còn hiệu lực

604 000.00.19.H29-240521-0011 240000841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic XR-RV3

Còn hiệu lực

605 000.00.19.H29-240521-0010 240000840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic LD-V1

Còn hiệu lực

606 000.00.19.H29-240521-0003 240000839/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic EBT-XD

Còn hiệu lực

607 000.00.19.H29-240521-0008 240000838/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic EBT3

Còn hiệu lực

608 000.00.19.H29-240527-0029 240001117/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUBE BỘ DỤNG CỤ HOẠT HÓA HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU

Còn hiệu lực

609 000.00.19.H29-240524-0024 240000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Cuvette dùng cho Máy Đo Đông Máu

Còn hiệu lực

610 000.00.19.H29-240524-0023 240000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ - SINH HỌC 3Q

Còn hiệu lực

611 000.00.19.H26-240528-0001 240001031/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN DUNG DỊCH HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

612 000.00.19.H26-240528-0010 240001030/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ đỡ đẻ

Còn hiệu lực

613 000.00.19.H26-240528-0009 240001029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ kiểm tra cổ tử cung

Còn hiệu lực

614 000.00.16.H02-240531-0002 240000013/PCBMB-BG

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VIỆT YÊN

Còn hiệu lực

615 000.00.43.H48-240528-0002 240000003/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1738

Còn hiệu lực

616 000.00.19.H26-240528-0014 240001028/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG Máy vùi đúc mô bệnh phẩm

Còn hiệu lực

617 000.00.19.H26-240528-0015 240001027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG Máy cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

618 000.00.19.H26-240528-0013 240001026/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG Máy xử lý mô

Còn hiệu lực

619 000.00.19.H17-240528-0001 240000012/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MỘC

Còn hiệu lực

620 000.00.19.H17-240527-0001 240000018/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 Xịt họng thảo dược GERMAPAN Throat

Còn hiệu lực

621 000.00.19.H26-240524-0004 240001289/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STELLA RADIANS DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA ANTIAS BLUE

Còn hiệu lực

622 000.00.16.H25-240526-0001 240000011/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH HB4U GROUP VIỆT NAM Máy điều trị da

Còn hiệu lực

623 000.00.16.H25-240526-0002 240000010/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH HB4U GROUP VIỆT NAM Máy triệt lông

Còn hiệu lực

624 000.00.16.H25-240526-0003 240000009/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH HB4U GROUP VIỆT NAM Máy triệt lông và trẻ hóa da

Còn hiệu lực

625 000.00.16.H25-240526-0004 240000008/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH HB4U GROUP VIỆT NAM Máy điều trị da

Còn hiệu lực

626 000.00.19.H26-240529-0004 240001288/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL MEDTECH SOLUTION Dung dịch khử trùng máy thận

Còn hiệu lực

627 000.00.18.H56-240415-0001 240000003/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1698

Còn hiệu lực

628 000.00.19.H26-240521-0016 240000965/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỊNH Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

629 000.00.19.H26-240521-0018 240000963/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỊNH Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

630 000.00.19.H26-240520-0016 240000969/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy thị trường kế tự động

Còn hiệu lực

631 000.00.43.H48-240528-0001 240000002/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1734

Còn hiệu lực

632 000.00.17.H09-240528-0001 240000015/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

633 000.00.17.H09-240528-0002 240000013/PCBA-BD

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM Tạp dề nylon y tế

Còn hiệu lực

634 000.00.04.G18-240528-0009 240000004/PTVKT-BYT

NGUYỄN QUANG MINH

Còn hiệu lực

635 000.00.17.H58-240524-0001 240000003/PCBB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Đồng hồ đo oxy mạch SpO2 WristOx2

Còn hiệu lực

636 000.00.19.H26-240507-0044 240001287/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH Máy xét nghiệm huyết học tự động, linh phụ kiện, hóa chất xét nghiệm, Vật liệu kiểm tra và chất hiệu chuẩn chạy máy kèm theo

Còn hiệu lực

637 000.00.19.H29-240527-0010 240000190/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN KHOA

Còn hiệu lực

638 000.00.19.H26-240521-0022 240000974/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bơm cho ăn sử dụng một lần

Còn hiệu lực

639 000.00.19.H29-240527-0007 240000836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN KHOA Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

640 000.00.19.H29-240527-0014 240000835/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN KHOA Bộ kết nối 3 cổng dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

641 000.00.19.H26-240522-0004 240001227/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bộ dây truyền dịch đã tiệt trùng dùng một lần

Còn hiệu lực

642 000.00.19.H29-240520-0009 240001116/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Máy tập trị liệu phục hồi chức năng đi bộ

Còn hiệu lực

643 000.00.19.H29-240520-0010 240001115/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Máy tập trị liệu phục hồi chức năng đi bộ

Còn hiệu lực

644 000.00.19.H29-240527-0015 240000834/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Máy Ly Tâm

Còn hiệu lực

645 000.00.19.H29-240527-0004 240000833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT NINMED Dung dịch nhỏ mũi, mắt Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

646 000.00.19.H29-240527-0003 240000832/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT NINMED NƯỚC SÚC MIỆNG NINMED Gingival B5

Còn hiệu lực

647 000.00.19.H26-240521-0023 240000975/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bơm cho ăn sử dụng một lần

Còn hiệu lực

648 000.00.19.H29-240511-0003 240000831/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM INOLAB DERMA VIỆT NAM GEL BÔI NGOÀI DA ACTIDEM DERMA GEL

Còn hiệu lực

649 000.00.19.H26-240522-0015 240001225/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Ổ khí Y tế (và phụ kiện)

Còn hiệu lực

650 000.00.19.H26-240522-0014 240001226/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Bình chứa dịch

Còn hiệu lực