STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1201 000.00.04.G18-211201-0007 2300443ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22

Còn hiệu lực

1202 000.00.04.G18-211201-0012 2300442ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10

Còn hiệu lực

1203 19008591/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300441ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng UFH, LMWH, Rivaroxaban, Apixaban

Còn hiệu lực

1204 000.00.04.G18-210121-0006 2300440ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sirolimus

Còn hiệu lực

1205 000.00.04.G18-210331-0010 2300439ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định lượng RNA của HCV

Còn hiệu lực

1206 000.00.04.G18-201021-0014 2300438ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu K, k

Còn hiệu lực

1207 17003762/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300437ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu

Còn hiệu lực

1208 000.00.04.G18-211130-0017 2300436ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit, Lactat

Còn hiệu lực

1209 000.00.04.G18-211130-0016 2300435ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit

Còn hiệu lực

1210 000.00.04.G18-211123-0015 2300434ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit

Còn hiệu lực

1211 000.00.04.G18-211123-0014 2300433ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit

Còn hiệu lực

1212 000.00.04.G18-210726-0021 2300432ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria

Còn hiệu lực

1213 000.00.04.G18-210802-0002 2300431ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

1214 000.00.04.G18-210219-0008 2300430ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

1215 000.00.04.G18-211021-0023 2300429ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải

Còn hiệu lực

1216 20011224/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300428ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

1217 19010076/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300427ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE

Còn hiệu lực

1218 19009963/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300426ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

1219 19010980/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300425ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Máy xét nghiệm định danh vi khuẩn, nấm

Còn hiệu lực

1220 000.00.04.G18-220321-0015 2300424ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

1221 19010379/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300423ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đọc huỳnh quang sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Còn hiệu lực

1222 000.00.04.G18-220503-0003 2300422ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella O và Vi

Còn hiệu lực

1223 000.00.04.G18-211213-0016 2300421ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG2a-FITC

Còn hiệu lực

1224 000.00.04.G18-211213-0019 2300420ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG2a-APC

Còn hiệu lực

1225 000.00.04.G18-211213-0035 2300419ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-PC5

Còn hiệu lực

1226 000.00.04.G18-211130-0027 2300418ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-APC

Còn hiệu lực

1227 000.00.04.G18-210514-0013 2300417ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

1228 000.00.04.G18-220330-0016 2300416ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Bộ xét nghiệm định type vi rút HIV

Còn hiệu lực

1229 000.00.04.G18-200518-0015 2300415ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng PAPP-A và hCGβ tự do

Còn hiệu lực

1230 18006060/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300414ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng hCG

Còn hiệu lực

1231 000.00.04.G18-221103-0008 2300413ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

1232 000.00.04.G18-210730-0021 2300412ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium Falciparum và các loài Plasmodium khác

Còn hiệu lực

1233 000.00.04.G18-201026-0010 2300411ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính và định lượng alen JAK2 V617F/G1849T

Còn hiệu lực

1234 000.00.18.H20-230505-0001 230000002/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1288

Còn hiệu lực

1235 000.00.19.H29-230508-0002 230000569/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Băng dán cố định kim luồn

Còn hiệu lực

1236 000.00.19.H29-230331-0006 230000958/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Đầu Đốt Đĩa Đệm Cột Sống

Còn hiệu lực

1237 000.00.19.H29-230403-0007 230000957/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Ống thông

Còn hiệu lực

1238 000.00.19.H29-230508-0021 230000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FD

Còn hiệu lực

1239 000.00.19.H29-230506-0005 230000174/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYEIYAGI

Còn hiệu lực

1240 000.00.19.H29-230508-0013 230000173/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT DƯỢC

Còn hiệu lực

1241 000.00.19.H29-230508-0010 230000568/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

1242 000.00.19.H29-230506-0002 230000172/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MINTHACARE

Còn hiệu lực

1243 000.00.19.H29-230508-0003 230000956/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bình hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

1244 000.00.19.H29-230209-0016 230000955/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

1245 000.00.19.H29-230505-0005 230000954/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP Bộ vật liệu chỉnh nha

Còn hiệu lực

1246 000.00.19.H26-230509-0017 230000839/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

1247 000.00.19.H26-230509-0011 230000838/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

1248 000.00.19.H29-230412-0028 230000953/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

1249 000.00.19.H29-230412-0027 230000952/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

1250 000.00.19.H29-230412-0026 230000951/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực