STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
201 000.00.19.H29-230518-0047 230000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi niệu quản có cảm biến

Còn hiệu lực

202 000.00.19.H29-230518-0049 230001112/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi niệu quản có cảm biến

Còn hiệu lực

203 000.00.19.H29-230523-0022 230000642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm sinh thiết, kềm kẹp, kéo

Còn hiệu lực

204 000.00.19.H29-230523-0025 230001111/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ dụng cụ để cắt bỏ mô có sự hỗ trợ của máy Shaver khỏi phần khí quản

Còn hiệu lực

205 000.00.19.H29-230523-0030 230001110/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi thận

Còn hiệu lực

206 000.00.19.H29-230522-0019 230001109/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng dán chống thấm nước và vi khuẩn

Còn hiệu lực

207 000.00.19.H29-230525-0021 230000641/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Máy ly tâm mẫu

Còn hiệu lực

208 000.00.19.H26-230531-0019 230000232/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÂN HỒ

Còn hiệu lực

209 000.00.19.H29-230524-0019 230000203/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1342

Còn hiệu lực

210 000.00.19.H29-230524-0001 230000640/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NAS BEAUTY AND HEALTH CARE Xịt chống sâu răng và thơm miệng

Còn hiệu lực

211 000.00.19.H29-230525-0005 230001108/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật, dụng cụ hổ trợ trong phẫu thuật (Kìm kẹp clip mạch máu )

Còn hiệu lực

212 000.00.19.H29-230524-0017 230001107/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kim hút rửa thẳng và cong dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

213 000.00.19.H29-230524-0015 230001106/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Tay cầm hút rửa và tán nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

214 000.00.19.H29-230525-0012 230001105/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Bao chụp kim phaco trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

215 000.00.19.H29-230525-0006 230001104/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Đầu kết nối kẹp đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

216 000.00.19.H29-230525-0004 230001103/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kẹp đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

217 000.00.19.H29-230525-0003 230001102/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kim tán nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

218 000.00.19.H29-230525-0020 230001101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENMED Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio các cỡ

Còn hiệu lực

219 000.00.19.H29-230530-0002 230000639/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dụng cụ tập thở phế dung kế

Còn hiệu lực

220 000.00.19.H29-230530-0001 230000638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Lam kính xét nghiệm, lamen

Còn hiệu lực

221 000.00.19.H29-230527-0003 230000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ampu bóp bóng giúp thở

Còn hiệu lực

222 000.00.19.H29-230525-0017 230001100/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

223 000.00.19.H29-230524-0022 230000636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH APOLLO OPTICAL (VIETNAM) Tròng Kính Mắt

Còn hiệu lực

224 000.00.19.H26-230531-0020 230001002/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 BỒN RỬA TAY VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

225 000.00.19.H26-230530-0034 230001237/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Kim sinh thiết chân không vú Mammotome revolve ST

Còn hiệu lực

226 000.00.19.H29-230508-0014 230000635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KOCOS Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

227 000.00.19.H29-230525-0013 230001099/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT HÀN VIỆT KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

228 000.00.19.H29-230523-0016 230000634/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NANO TECHMART DUNG DỊCH XỊT DA

Còn hiệu lực

229 000.00.19.H26-230530-0037 230001236/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

230 000.00.19.H26-230530-0039 230001235/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

231 000.00.19.H26-230530-0040 230001234/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

232 000.00.19.H26-230530-0038 230001233/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

233 000.00.19.H26-230529-0030 230000231/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 6 TÂM AN

Còn hiệu lực

234 000.00.19.H26-230529-0009 230001232/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM Bộ phận kết nối

Còn hiệu lực

235 000.00.19.H26-230530-0001 230001231/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định lượng DNA Virus

Còn hiệu lực

236 000.00.19.H26-230530-0002 230001230/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định lượng RNA Virus

Còn hiệu lực

237 000.00.19.H26-230530-0003 230001229/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định tính DNA Virus

Còn hiệu lực

238 000.00.19.H26-230530-0004 230001228/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định tính DNA vi khuẩn

Còn hiệu lực

239 000.00.19.H26-230518-0068 230001001/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

240 000.00.19.H26-230529-0032 230001227/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

241 000.00.19.H26-230529-0035 230001000/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

242 000.00.19.H26-230524-0019 230000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ THANH NHÀN

Còn hiệu lực

243 000.00.19.H26-230529-0027 230001226/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO XỊT HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

244 000.00.19.H26-230428-0002 230001225/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Kim sinh thiết vú chân không tương thích máy chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

245 000.00.19.H26-230526-0006 230001224/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

246 000.00.19.H26-230526-0007 230001223/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

247 000.00.19.H26-230526-0008 230001222/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

248 000.00.19.H26-230314-0005 230000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ KINDAKARE

Còn hiệu lực

249 000.00.19.H26-230529-0001 230000228/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETTECH

Còn hiệu lực

250 000.00.19.H26-230529-0003 230001221/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực