STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.16.H11-240517-0001 240000001/PCBA-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN DUNG DỊCH NATRI CLORID 27%

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-240613-0011 240001173/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bảng thử thị lực điện tử

Còn hiệu lực

3 000.00.16.H11-230823-0001 240000008/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1472

Còn hiệu lực

4 000.00.16.H11-240129-0001 240000007/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1618

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-240616-0001 240001172/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Kit phụ khoa Balm-X

Còn hiệu lực

6 000.00.17.H58-240617-0001 240000006/PCBB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Máy đo đa ký hô hấp

Còn hiệu lực

7 000.00.17.H62-240531-0001 240000011/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1799

Còn hiệu lực

8 000.00.17.H62-240527-0001 240000010/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1800

Còn hiệu lực

9 000.00.15.H01-240529-0001 240000003/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1797

Còn hiệu lực

10 000.00.15.H01-240415-0001 240000002/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1747

Còn hiệu lực

11 000.00.25.H47-240604-0001 240000007/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN HÂN HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

12 000.00.16.H23-240604-0001 240000006/PCBB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN HD MED+ Bộ kit sử dụng trong tách huyết tương giàu tiểu cầu

Còn hiệu lực

13 000.00.16.H23-240419-0001 240000008/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1705

Còn hiệu lực

14 000.00.16.H23-240531-0002 240000005/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH TYDA Miếng dán phẫu thuật các cỡ, các loại,

Còn hiệu lực

15 000.00.16.H23-240605-0001 240000004/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH TYDA Dụng cụ nội soi dùng một lần các loại

Còn hiệu lực

16 000.00.16.H23-240524-0001 240000003/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH TYDA Dụng cụ phẫu thuật dùng một lần các loại

Còn hiệu lực

17 000.00.16.H02-240613-0001 240000001/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

18 000.00.10.H35-240614-0001 240000001/PCBA-LC

HỢP TÁC XÃ PHÚ THÀNH Nước súc miệng Q CLEAN

Còn hiệu lực

19 000.00.10.H35-240614-0002 240000001/PCBB-LC

HỢP TÁC XÃ PHÚ THÀNH Dung dịch xịt khuẩn Q CLEAN

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-240614-0010 240001171/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Nước muối điện hóa

Còn hiệu lực

21 000.00.19.H26-240614-0002 240001170/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Dung dịch nano bạc

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-240614-0008 240001169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Gel nano bạc

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H26-240613-0016 240001421/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH Gel dùng đường trực tràng

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H26-240613-0006 240000186/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GTMEC

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H26-240612-0006 240001420/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM Máy lấy cao và đánh bóng răng

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H26-240612-0022 240001419/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM Bột đánh bóng răng

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H26-240612-0024 240001418/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa dùng một lần

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H26-240611-0037 240001417/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dung dịch tẩy rửa dạng bọt

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H26-240613-0010 240001416/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH Xi-lanh cho bơm tiêm thuốc cản quang/cản từ

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H26-240613-0008 240001168/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC KHANG LINH KEM BÔI TRĨ

Còn hiệu lực

31 000.00.19.H26-240611-0026 240001415/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MERICO DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

32 000.00.19.H26-240611-0024 240001167/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MERICO SYRUP SOLUTION

Còn hiệu lực

33 000.00.19.H26-240612-0025 240000185/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VINMEDIC

Còn hiệu lực

34 000.00.19.H26-240611-0002 240001414/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Mũi khoan cắt mài xương các loại

Còn hiệu lực

35 000.00.19.H29-240507-0003 240000938/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây cáp

Còn hiệu lực

36 000.00.19.H29-240611-0021 240001228/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy Tạo Oxy

Còn hiệu lực

37 000.00.19.H29-240611-0020 240000202/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DANAMED

Còn hiệu lực

38 000.00.19.H29-240612-0003 240000937/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM LYNA DR. THOMSON NASOBABY

Còn hiệu lực

39 000.00.19.H29-240610-0009 240001227/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Vật tư y tế tiêu hao dùng trong bệnh viện

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H29-240612-0001 240000201/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH ĐIỀN

Còn hiệu lực

41 000.00.19.H29-240612-0032 240001226/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H29-240612-0022 240001225/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY TẠO OXY

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H29-240612-0019 240001224/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY TẠO OXI

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H29-240611-0027 240001223/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ CỔ TAY

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H29-240611-0023 240001222/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H29-240611-0019 240001221/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H29-240612-0033 240001220/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H29-240613-0003 240000936/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MIDAPHARMA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H29-240613-0004 240000935/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MIDAPHARMA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H29-240613-0011 240000934/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MIDAPHARMA Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

51 000.00.19.H26-240613-0001 240000021/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Kim châm cứu

Còn hiệu lực

52 000.00.19.H29-240607-0008 240001219/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM Máy xóa xăm sử dụng công nghệ Pico

Còn hiệu lực

53 000.00.16.H25-240612-0001 240000012/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI Máy vỗ rung long đờm

Còn hiệu lực

54 000.00.16.H25-240613-0001 240000035/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

55 000.00.19.H29-240610-0005 240000200/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM GREEN

Còn hiệu lực

56 000.00.16.H25-240613-0002 240000034/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

57 000.00.19.H26-240613-0003 240001166/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM TONIMER LAB: MONODOSE 12 SINGLE DOSE VIALS

Còn hiệu lực

58 000.00.19.H29-240613-0002 240000933/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC BĂNG THUN Y TẾ NASA

Còn hiệu lực

59 000.00.19.H26-240527-0023 240001165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Máy trạm phân tử di động

Còn hiệu lực

60 000.00.19.H29-240605-0020 240001218/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Bộ vật liệu chỉnh nha

Còn hiệu lực

61 000.00.19.H29-240606-0025 240000932/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Đầu nối chữ Y

Còn hiệu lực

62 000.00.19.H29-240608-0001 240001217/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Máy đo phế dung kế

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H29-240612-0036 240001216/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh y tế

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H29-240607-0026 240001215/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SINOBRIGHT PHARMA CO., LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở (13C Breath Analyzer)

Còn hiệu lực

65 000.00.17.H62-240613-0004 240000012/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VPC-1 Gạc rơ lưỡi

Còn hiệu lực

66 000.00.17.H62-240613-0003 240000011/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VPC-1 Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H26-240527-0022 240001164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Hệ thống tách chiết axit nucleic

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H26-240527-0021 240001163/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Bộ thuốc thử pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

69 000.00.19.H26-240527-0010 240001162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Bộ thuốc thử giải phóng mẫu

Còn hiệu lực

70 000.00.19.H26-240527-0007 240001161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Bộ tách chiết và tinh sạch axit nucleic (DNA/RNA) bằng công nghệ hạt từ

Còn hiệu lực

71 000.00.19.H26-240527-0006 240001160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Bộ tách chiết và tinh sạch axit nucleic (DNA) bằng công nghệ hạt từ

Còn hiệu lực

72 000.00.19.H26-240517-0025 240001159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Muối rửa mũi Dr.Green

Còn hiệu lực

73 000.00.19.H26-240612-0019 240001158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC THÁI NGUYÊN - CHI NHÁNH LONG BIÊN DUNG DỊCH NHỎ TAI, MŨI, HỌNG

Còn hiệu lực

74 000.00.19.H26-240612-0018 240001157/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO HOÀNG KIM Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

75 000.00.19.H26-240608-0002 240001156/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO HOÀNG KIM Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực