STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
7426 000.00.19.H29-221010-0010 220002144/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH Dung dịch xanh methylen 1%

Còn hiệu lực

7427 000.00.19.H29-221010-0007 220002143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH NABICAR - Bột rửa vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

7428 000.00.19.H29-221010-0008 220002142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH Kem xoa bóp Thiên Khánh

Còn hiệu lực

7429 000.00.19.H29-221010-0009 220002141/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH Dung dịch vệ sinh mũi TiaSAT

Còn hiệu lực

7430 000.00.19.H29-221011-0015 220001402/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ALPHA FRANCE PHARMA

Còn hiệu lực

7431 000.00.19.H29-221014-0006 220003300/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Máy đo tim thai

Còn hiệu lực

7432 000.00.19.H29-221011-0011 220002140/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

7433 000.00.19.H29-221011-0005 220002139/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN Dung dịch rơ miệng

Còn hiệu lực

7434 000.00.19.H29-221007-0006 220002138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Bộ xét nghiệm dùng cho máy tách và phát hiện tế bào ung thư trong máu

Còn hiệu lực

7435 000.00.19.H29-221010-0012 220002137/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

7436 000.00.19.H29-221011-0008 220002136/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

7437 000.00.19.H29-220921-0021 220002135/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CHẤN PHONG Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống Infigo

Còn hiệu lực

7438 000.00.19.H29-221010-0013 220003299/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Lưỡi bào xương dùng trong nội soi khớp

Còn hiệu lực

7439 000.00.19.H29-221011-0003 220002134/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG CỒN

Còn hiệu lực

7440 000.00.19.H29-221011-0006 220003298/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy Tạo Oxy

Còn hiệu lực

7441 000.00.19.H29-221010-0017 220003297/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

7442 000.00.19.H29-221014-0027 220003296/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p53

Còn hiệu lực

7443 000.00.19.H29-221014-0026 220003295/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 5

Còn hiệu lực

7444 000.00.19.H29-221014-0017 220003294/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính desmin

Còn hiệu lực

7445 000.00.19.H29-221014-0019 220003293/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD117

Còn hiệu lực

7446 000.00.19.H29-221013-0003 220003292/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenytoin

Còn hiệu lực

7447 000.00.48.H41-221012-0005 220000040/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Khung tập đi có bánh xe

Còn hiệu lực

7448 000.00.48.H41-221012-0004 220000039/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Nạng nhôm tập đi

Còn hiệu lực

7449 000.00.48.H41-221012-0003 220000038/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Ghế bô vệ sinh

Còn hiệu lực

7450 000.00.19.H29-221017-0031 220003291/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính vimentin

Còn hiệu lực

7451 000.00.19.H29-221012-0014 220003290/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid valproic

Còn hiệu lực

7452 000.00.19.H29-221013-0006 220003288/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p80

Còn hiệu lực

7453 000.00.19.H29-221013-0005 220003287/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p16INK4a

Còn hiệu lực

7454 000.00.48.H41-221012-0002 220000037/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

7455 000.00.19.H29-221017-0028 220003286/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin

Còn hiệu lực

7456 000.00.48.H41-221012-0001 220000036/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Xe lăn điện cho người tàn tật

Còn hiệu lực

7457 000.00.19.H29-221017-0004 220003285/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein chuỗi nhẹ Lambda

Còn hiệu lực

7458 000.00.19.H29-221017-0003 220003284/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein chuỗi nhẹ Kappa

Còn hiệu lực

7459 000.00.04.G18-211228-0003 2200068GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Kít gom tiểu cầu

Còn hiệu lực

7460 000.00.04.G18-221017-0013 220003223/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD34

Còn hiệu lực

7461 000.00.04.G18-220420-0077 220003222/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Lactate

Còn hiệu lực

7462 000.00.16.H33-221006-0001 220000048/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 950

Còn hiệu lực

7463 000.00.16.H60-220912-0001 220000053/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 843

Còn hiệu lực

7464 000.00.16.H60-221006-0001 220000052/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 875

Còn hiệu lực

7465 000.00.16.H23-221013-0006 220000174/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SIÊU THẢO DƯỢC SK GOLD VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA CÔ CÔ

Còn hiệu lực

7466 000.00.04.G18-221017-0011 220003221/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD20

Còn hiệu lực

7467 000.00.16.H60-221006-0002 220000051/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 860

Còn hiệu lực

7468 000.00.16.H60-221006-0003 220000050/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 823

Còn hiệu lực

7469 000.00.16.H60-220923-0001 220000049/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 717

Còn hiệu lực

7470 000.00.19.H32-221015-0001 220000049/PCBMB-KH

CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT M&M

Còn hiệu lực

7471 000.00.19.H26-220907-0002 220002860/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm thuốc thử điện giải: K, pH, Na, Cl, Ca

Còn hiệu lực

7472 000.00.19.H26-220922-0012 220002200/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMOSA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

7473 000.00.19.H26-220924-0004 220002859/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Dung môi dùng trong quá trình nhuộm giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

7474 000.00.16.H25-221014-0002 220000029/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy tiêm và dụng cụ

Còn hiệu lực

7475 000.00.16.H25-221014-0001 220000028/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường bệnh 2 tay quay

Còn hiệu lực

7476 000.00.16.H25-221013-0001 220000027/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TPG HÀ NAM DUNG DỊCH VỆ SINH DẠNG BỌT LAVADO

Còn hiệu lực

7477 000.00.16.H25-221011-0001 220000026/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Tủ đựng thuốc đông y ( thuốc y học cổ truyền)

Còn hiệu lực

7478 000.00.16.H25-221010-0001 220000025/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

7479 000.00.19.H26-220926-0003 220002858/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD là dung dịch đệm

Còn hiệu lực

7480 000.00.16.H25-220925-0001 220000024/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Tủ đựng thuốc và dụng cụ

Còn hiệu lực

7481 000.00.16.H25-220924-0006 220000023/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường bệnh nhân 1 tay quay

Còn hiệu lực

7482 000.00.16.H25-220924-0002 220000022/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Panh inox; Kéo inox

Còn hiệu lực

7483 000.00.19.H29-220930-0015 220002133/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG GEL BÔI NHIỆT MOUTH SORES NBK

Còn hiệu lực

7484 000.00.16.H40-221013-0003 220000007/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Áo phẫu thuật

Còn hiệu lực

7485 000.00.25.H47-220930-0001 220000004/PCBSX-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIN Trang thiết bị y tế dạng dung dịch

Còn hiệu lực

7486 000.00.04.G18-221013-0008 220003220/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm xét nghiệm chuyển hoá thận

Còn hiệu lực

7487 000.00.04.G18-220413-0005 220001989/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD Ống chứa hạt tham chiếu cho xét nghiệm định lượng tế bào bạch cầu

Còn hiệu lực

7488 000.00.04.G18-220111-0037 220003219/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính PAX5

Còn hiệu lực

7489 000.00.04.G18-221014-0015 220003218/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Chromogranin A

Còn hiệu lực

7490 000.00.09.H61-221006-0001 220000045/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 12

Còn hiệu lực

7491 000.00.09.H61-220924-0001 220000044/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 11

Còn hiệu lực

7492 000.00.16.H02-221011-0001 220000031/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DKH Túi hậu môn nhân tạo DKH

Còn hiệu lực

7493 000.00.19.H26-221014-0005 220002857/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA GEL XOA BÓP

Còn hiệu lực

7494 000.00.19.H26-221014-0003 220002856/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE GEL VỆ SINH

Còn hiệu lực

7495 000.00.04.G18-221014-0012 220003217/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein c-MYC

Còn hiệu lực

7496 000.00.16.H02-221014-0001 220000098/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC TUẤN VÂN

Còn hiệu lực

7497 000.00.04.G18-221014-0011 220003216/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD23

Còn hiệu lực

7498 000.00.04.G18-221014-0010 220003215/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Ki-67

Còn hiệu lực

7499 000.00.18.H24-221012-0001 220000008/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

7500 000.00.04.G18-221013-0002 220003214/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng nhân

Còn hiệu lực