STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75301 17009305/HSCBA-HN 170002625/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI BÀN CHẢI RỬA TAY PHẪU THUẬT(2 MẶT)

Còn hiệu lực

75302 17009322/HSCBA-HN 170002626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

75303 17009298/HSCBA-HN 170002627/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

75304 17009317/HSCBA-HN 170002628/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

75305 17009316/HSCBA-HN 170002629/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ trát sáp

Còn hiệu lực

75306 17009315/HSCBA-HN 170002630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Cốc đựng dịch

Còn hiệu lực

75307 17009320/HSCBA-HN 170002631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

75308 17009319/HSCBA-HN 170002632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Tủ cấy vi sinh

Còn hiệu lực

75309 17011438/HSCBMB-HN 170001186/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

75310 17009336/HSCBA-HN 170002641/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB Hệ thống ghế răng tổng hợp và phụ kiện

Còn hiệu lực

75311 17009363/HSCBA-HN 170002642/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Bộ rửa mũi Dr.Green (bình rửa mũi và gói bột pha dung dịch rửa mũi Dr.Green)

Còn hiệu lực

75312 17009312/HSCBA-HN 170002643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Giường cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

75313 17011442/HSCBMB-HN 170001187/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER TRAN

Còn hiệu lực

75314 17009318/HSCBA-HN 170002645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Bộ Laser hỗ trợ phôi thoát màng

Còn hiệu lực

75315 17009327/HSCBA-HN 170002646/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á MÁY TẬP CHẠY BỘ

Còn hiệu lực

75316 17009332/HSCBA-HN 170002647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á THANH SONG SONG TẬP ĐI

Còn hiệu lực

75317 17009334/HSCBA-HN 170002648/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á GHẾ TẬP LUYỆN CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI

Còn hiệu lực

75318 17009198/HSCBA-HN 170002649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy tập thụ động

Còn hiệu lực

75319 17009245/HSCBA-HN 170002650/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Bàn tập hoạt động trị liệu tổng hợp

Còn hiệu lực

75320 17009235/HSCBA-HN 170002651/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

75321 17011446/HSCBMB-HN 170001188/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

75322 17009021/HSCBA-HN 170002652/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

75323 17009082/HSCBA-HN 170002653/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

75324 17009253/HSCBA-HN 170002654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Dụng cụ phẫu thuật phụ khoa

Còn hiệu lực

75325 17011425/HSCBMB-HN 170001189/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

75326 17009386/HSCBA-HN 170002655/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Còn hiệu lực

75327 17009359/HSCBA-HN 170002656/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG CỔ

Còn hiệu lực

75328 17009358/HSCBA-HN 170002657/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á MÁY TẬP LUYỆN KHỚP HÔNG

Còn hiệu lực

75329 17009361/HSCBA-HN 170002658/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á XE ĐẠP TẬP

Còn hiệu lực

75330 17009362/HSCBA-HN 170002659/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á MÁY TẬP CHÈO THUYỀN

Còn hiệu lực

75331 17009374/HSCBA-HN 170002660/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

75332 17009356/HSCBA-HN 170002661/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á BÀN TẬP LUYỆN

Còn hiệu lực

75333 17009354/HSCBA-HN 170002662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á THANG TẬP LUYỆN

Còn hiệu lực

75334 17009373/HSCBA-HN 170002663/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

75335 17006322/HSCBSX-HN 170000050/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

75336 17000809/HSCBA-LA 170000018/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MTV WOOSUNG VIỆT NAM Giường y tế tự động

Còn hiệu lực

75337 17000810/HSCBA-LA 170000019/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

75338 17000812/HSCBA-LA 170000021/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

75339 17008522/HSCBA-HCM 170002638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Màn tăng độ sáng phim X-quang (Intensifying Screens)

Còn hiệu lực

75340 17008526/HSCBA-HCM 170002639/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ KẸP RỐN TRẺ SƠ SINH

Còn hiệu lực

75341 17008528/HSCBA-HCM 170002640/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ BỘ RỬA MŨI XOANG

Còn hiệu lực

75342 17007764/HSCBA-HCM 170002642/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Vớ nén y khoa

Còn hiệu lực

75343 17008497/HSCBA-HCM 170002647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG ĐÈN PHẪU THUẬT VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

75344 17008530/HSCBA-HCM 170002648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD HỌ TÚI ÉP TIỆT TRÙNG DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

75345 17008460/HSCBA-HCM 170002650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

75346 17008463/HSCBA-HCM 170002651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

75347 17008461/HSCBA-HCM 170002652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

75348 17008464/HSCBA-HCM 170002653/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

75349 17008466/HSCBA-HCM 170002654/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

75350 17008467/HSCBA-HCM 170002655/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

75351 17008571/HSCBA-HCM 170002658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất rửa dùng cho máy huyết học (SWISSAVANS)

Còn hiệu lực

75352 17008568/HSCBA-HCM 170002659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học (SWISSAVANS)

Còn hiệu lực

75353 17008574/HSCBA-HCM 170002660/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 512

Còn hiệu lực

75354 17008575/HSCBA-HCM 170002661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích miễn dịch và sinh hóa cobas 6000

Còn hiệu lực

75355 17008543/HSCBA-HCM 170002662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

75356 17008542/HSCBA-HCM 170002663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

75357 17008564/HSCBA-HCM 170002664/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

75358 17008549/HSCBA-HCM 170002665/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ẩm kế

Còn hiệu lực

75359 17008550/HSCBA-HCM 170002666/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Nhiệt kế

Còn hiệu lực

75360 17008551/HSCBA-HCM 170002667/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bơm tiêm thủy tinh

Còn hiệu lực

75361 17008547/HSCBA-HCM 170002668/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Giá đỡ dụng cụ rút mẫu xét nghiệm (Giá đỡ micropippet)

Còn hiệu lực

75362 17008548/HSCBA-HCM 170002669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Giá đỡ ống nghiệm xét nghiệm

Còn hiệu lực

75363 17008562/HSCBA-HCM 170002670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Thước đo chiều cao

Còn hiệu lực

75364 17008560/HSCBA-HCM 170002671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Que đè lưỡi dùng trong y tế

Còn hiệu lực

75365 17008559/HSCBA-HCM 170002672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Phao chống loét

Còn hiệu lực

75366 17008556/HSCBA-HCM 170002675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Đèn bút khám bệnh

Còn hiệu lực

75367 17008554/HSCBA-HCM 170002676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dây garo y tế (Dây thắt mạch)

Còn hiệu lực

75368 17008553/HSCBA-HCM 170002677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bó cổ bằng hơi

Còn hiệu lực

75369 17008469/HSCBA-HCM 170002678/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giấy in kết quả chẩn đoán y khoa

Còn hiệu lực

75370 17008540/HSCBA-HCM 170002679/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giấy ghi điện tâm đồ

Còn hiệu lực

75371 17008581/HSCBA-HCM 170002680/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Bơm và phụ kiện dùng trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Còn hiệu lực

75372 17008544/HSCBA-HCM 170002682/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Giấy ghi kết quả đo điện tim, Giấy in nhiệt

Còn hiệu lực

75373 17008565/HSCBA-HCM 170002683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURA Ống nhỏ giọt bằng thùy tinh có chia vạch phân liều ( Pipette Assemblies): pipettenmontur PM1812 OVII/GSH 1ml NBR/GL-PIP 60x7.25 GEB.KSP W/W/SD 0.5ml SW-BH; Pipettenmontur PM 1812 OVII/GSH 1ml NBR/GL-PIP 69x7.25 GEB.KSP W/W/SD 0.5ml; 1ml SW-BH

Còn hiệu lực

75374 17008432/HSCBA-HCM 170002685/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Máy kiểm tra rò rỉ dây soi mềm và phụ kiện

Còn hiệu lực

75375 17008576/HSCBA-HCM 170002690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bàn chải tay

Còn hiệu lực