STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79351 170005456/HSCBA-HN 170000359/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

79352 170005507/HSCBA-HN 170000360/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

79353 170005420/HSCBA-HN 170000362/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

79354 170005515/HSCBA-HN 170000364/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

79355 170005501/HSCBA-HN 170000366/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay, khung giữ banh vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

79356 170005504/HSCBA-HN 170000367/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

79357 170005455/HSCBA-HN 170000368/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ gặm mô (xương, cơ)

Còn hiệu lực

79358 170005450/HSCBA-HN 170000369/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cáp truyền sáng

Còn hiệu lực

79359 170005439/HSCBA-HN 170000371/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống nong thông

Còn hiệu lực

79360 170005447/HSCBA-HN 170000372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

79361 170005539/HSCBA-HN 170000373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Rọ lấy dị vật dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

79362 170005824/HSCBA-HN 170000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim khâu, dụng cụ luồn chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

79363 170005520/HSCBA-HN 170000378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu CA Clean I

Còn hiệu lực

79364 170005523/HSCBA-HN 170000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Starter 1+2 (CLIA)

Còn hiệu lực

79365 170005522/HSCBA-HN 170000380/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu Special Cleaning Solution

Còn hiệu lực

79366 170005527/HSCBA-HN 170000381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

79367 170005506/HSCBA-HN 170000382/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả

Còn hiệu lực

79368 170005528/HSCBA-HN 170000383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích dị ứng CLA-1 Luminometer

Còn hiệu lực

79369 170005526/HSCBA-HN 170000384/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

79370 170005525/HSCBA-HN 170000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

79371 170005519/HSCBA-HN 170000386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Thanh thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Urodip 11P

Còn hiệu lực

79372 170005816/HSCBA-HN 170000388/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh, vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

79373 170005806/HSCBA-HN 170000389/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Âm thoa thử thính lực

Còn hiệu lực

79374 170005805/HSCBA-HN 170000390/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống garo đo huyết áp

Còn hiệu lực

79375 170005815/HSCBA-HN 170000391/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm, kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

79376 170005822/HSCBA-HN 170000392/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

79377 170005804/HSCBA-HN 170000393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Phim khô Laser X-quang y tế Trimax TXE, TXM

Còn hiệu lực

79378 170005812/HSCBA-HN 170000394/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Máy in phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX

Còn hiệu lực

79379 170004925/HSCBA-HN 170000395/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

79380 170004926/HSCBA-HN 170000396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Gelcard môi trường muối

Còn hiệu lực

79381 170005835/HSCBA-HN 170000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

79382 170005909/HSCBA-HN 170000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bàn ăn qua giường

Còn hiệu lực

79383 170005903/HSCBA-HN 170000399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Xe lăn

Còn hiệu lực

79384 170005825/HSCBA-HN 170000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Cáng vận chuyển đa năng

Còn hiệu lực

79385 170005820/HSCBA-HN 170000401/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Giường hồi sức cấp cứu chạy điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

79386 170005915/HSCBA-HN 170000402/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

79387 170005906/HSCBA-HN 170000403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Giường cũi trẻ em

Còn hiệu lực

79388 170005905/HSCBA-HN 170000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn đọc phim

Còn hiệu lực

79389 170005717/HSCBA-HN 170000405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hệ thống xét nghiệm ELISA

Còn hiệu lực

79390 170005901/HSCBA-HN 170000406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy vùi mô tế bào

Còn hiệu lực

79391 170005907/HSCBA-HN 170000407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy cắt thường/lạnh vi phẫu mô tế bào

Còn hiệu lực

79392 170005904/HSCBA-HN 170000408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy nhuộm tiêu bản/hóa mô miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

79393 170005833/HSCBA-HN 170000409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy ly tâm tế bào

Còn hiệu lực

79394 170005834/HSCBA-HN 170000410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy dán lamen tự động trên lam kính

Còn hiệu lực

79395 170005910/HSCBA-HN 170000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy xử lý mô tế bào

Còn hiệu lực

79396 170005443/HSCBA-HN 170000412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

79397 170009704/HSCBMB-HN 170000716/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH

Còn hiệu lực

79398 170009232/HSCBMB-HN 170000715/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH HUY

Còn hiệu lực

79399 170009613/HSCBMB-HN 170000713/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU

Còn hiệu lực

79400 170009808/HSCBMB-HN 170000712/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN

Còn hiệu lực

79401 170009608/HSCBMB-HN 170000711/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

79402 170009605/HSCBMB-HN 170000710/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT

Còn hiệu lực

79403 170009504/HSCBMB-HN 170000709/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BKA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79404 170009223/HSCBMB-HN 170000708/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

79405 170009119/HSCBMB-HN 170000707/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79406 170009610/HSCBMB-HN 170000706/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ GIA PHÁT

Còn hiệu lực

79407 170009611/HSCBMB-HN 170000705/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT LINH

Còn hiệu lực

79408 170009701/HSCBMB-HN 170000703/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P

Còn hiệu lực

79409 170006331/HSCBA-HN 170000346/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

79410 170006328/HSCBA-HN 170000347/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Giường bệnh viện cho bệnh nhân loại 1 tay quay

Còn hiệu lực

79411 170006333/HSCBA-HN 170000348/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Xe đẩy cấp phát thuốc cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

79412 170006332/HSCBA-HN 170000349/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Xe đẩy tiêm ba tầng cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

79413 170006330/HSCBA-HN 170000350/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Ghế kết hợp giường dùng trong bệnh viện

Còn hiệu lực

79414 170009118/HSCBMB-HN 170000702/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79415 170009301/HSCBMB-HN 170000701/PCBMB-HN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SYAT

Còn hiệu lực

79416 170009202/HSCBMB-HN 170000700/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HƯNG

Còn hiệu lực

79417 170009228/HSCBMB-HN 170000699/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG

Còn hiệu lực

79418 170009229/HSCBMB-HN 170000697/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ECO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79419 170009226/HSCBMB-HN 170000696/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC AN PHÚ

Còn hiệu lực

79420 170009210/HSCBMB-HN 170000695/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KIỆN KIỀU

Còn hiệu lực

79421 170010005/HSCBMB-HN 170000694/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

79422 170009507/HSCBMB-HN 170000693/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM ĐÔ

Còn hiệu lực

79423 170007906/HSCBMB-HN 170000692/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO MICO HITECH

Còn hiệu lực

79424 170007004/HSCBMB-HN 170000691/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG

Còn hiệu lực

79425 170000401/HSCBMB-TQ 170000002/PCBMB-TQ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DŨNG BÍCH

Còn hiệu lực