STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
7876 000.00.19.H26-220712-0020 220002071/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ MŨ Y TẾ

Còn hiệu lực

7877 000.00.19.H26-220708-0015 220002070/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ BAO GIÀY Y TẾ

Còn hiệu lực

7878 000.00.04.G18-220701-0031 220002671/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

7879 000.00.04.G18-220701-0023 220002670/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

7880 000.00.04.G18-220701-0027 220002669/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

7881 000.00.04.G18-220701-0010 220002668/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

7882 000.00.04.G18-220712-0005 220002667/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng ADA

Còn hiệu lực

7883 000.00.16.H40-220630-0001 220000014/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LAMELLA Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

7884 000.00.16.H40-220711-0001 220000036/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO QUÂN

Còn hiệu lực

7885 000.00.16.H40-220630-0003 220000013/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH BÔNG Y TẾ

Còn hiệu lực

7886 000.00.16.H40-220630-0002 220000012/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH BÔNG GẠC ĐẮP VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

7887 000.00.19.H17-220709-0002 220000033/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH KHANG MEDIC Dụng cụ cắt bao quy đầu

Còn hiệu lực

7888 000.00.19.H17-220709-0001 220000274/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH KHANG MEDIC

Còn hiệu lực

7889 000.00.19.H17-220708-0001 220000273/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC KIỆM

Còn hiệu lực

7890 000.00.19.H17-220706-0002 220000272/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NASA

Còn hiệu lực

7891 000.00.19.H26-220613-0010 220000075/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 788

Còn hiệu lực

7892 000.00.19.H26-220627-0028 220000074/PCBMB-BV

HỘ KINH DOANH CỦA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA VŨNG TÀU

Còn hiệu lực

7893 000.00.17.H07-220706-0002 220000067/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 806

Còn hiệu lực

7894 000.00.17.H07-220706-0001 220000066/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 827

Còn hiệu lực

7895 000.00.17.H07-220531-0001 220000065/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA BẾN TRE - NHÀ THUỐC AN KHANG BẾN TRE SỐ 14

Còn hiệu lực

7896 000.00.17.H53-220712-0001 220000002/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

7897 000.00.17.H53-220530-0001 220000036/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI TÂY NINH - NHÀ THUỐC AN KHANG TÂY NINH SỐ 6

Còn hiệu lực

7898 000.00.17.H53-220601-0001 220000035/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI TÂY NINH - NHÀ THUỐC AN KHANG TÂY NINH SỐ 7

Còn hiệu lực

7899 000.00.17.H53-220606-0001 220000034/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 758

Còn hiệu lực

7900 000.00.19.H26-220712-0003 220002069/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Cụm IVD là dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

7901 000.00.19.H26-220712-0008 220002373/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Cụm IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

7902 000.00.19.H26-220707-0002 220002372/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Máy điện tim

Còn hiệu lực

7903 000.00.19.H26-220711-0004 220002068/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN-THANH BÌNH Khăn lau vệ sinh

Còn hiệu lực

7904 000.00.19.H26-220627-0017 220002067/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM BÁ Dung dịch xịt mũi xoang

Còn hiệu lực

7905 000.00.04.G18-220421-0062 220002666/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Cholesterol

Còn hiệu lực

7906 000.00.19.H26-220711-0014 220002066/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Giường y tế

Còn hiệu lực

7907 000.00.24.H49-220701-0001 220000005/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Nước súc miệng

Còn hiệu lực

7908 000.00.19.H26-210614-0010 220002065/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH QUÂN GEL SILICONE

Còn hiệu lực

7909 000.00.19.H26-220707-0003 220002064/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC Khăn Hạ Sốt Sachi 0+

Còn hiệu lực

7910 000.00.19.H26-220707-0004 220002063/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC Khăn Hạ Sốt Sachi 3+

Còn hiệu lực

7911 000.00.04.G18-220711-0006 220002665/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Enzymes: α-amylase, CK, LDH

Còn hiệu lực

7912 000.00.19.H29-220707-0021 220002412/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Cụm IVD xét nghiệm sinh hóa enzymes

Còn hiệu lực

7913 000.00.19.H29-220708-0008 220002411/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Cụm IVD xét nghiệm sinh hóa chất nền

Còn hiệu lực

7914 000.00.04.G18-220711-0011 220002664/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng prolactin

Còn hiệu lực

7915 000.00.04.G18-220711-0010 220002663/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroglobulin

Còn hiệu lực

7916 000.00.19.H29-220701-0006 220001498/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Máy in phim khô laser (Máy in phim X-quang y tế)

Còn hiệu lực

7917 000.00.19.H29-220701-0005 220001497/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Máy in phim khô laser (Máy in phim X-quang y tế)

Còn hiệu lực

7918 000.00.19.H26-220711-0008 220002371/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Mũi khoan răng

Còn hiệu lực

7919 000.00.19.H26-220708-0020 220002370/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy điều trị nhiệt sâu (Máy điều trị điện trở, điện dung)

Còn hiệu lực

7920 000.00.19.H29-220707-0020 220002410/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÚC Trocar sử dụng một lần

Còn hiệu lực

7921 000.00.19.H29-220701-0009 220002409/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Máy hút dịch (dùng công nghệ hút NPWT bằng áp lực âm) và vật tư tiêu hao kèm theo

Còn hiệu lực

7922 000.00.19.H29-220707-0016 220001496/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

7923 000.00.19.H29-220706-0008 220002408/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Hóa chất bảo dưỡng dụng cụ

Còn hiệu lực

7924 000.00.19.H29-220706-0006 220002407/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Hóa chất làm sạch dụng cụ

Còn hiệu lực

7925 000.00.19.H29-220706-0010 220001495/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH DỤNG CỤ PHẪU THUẬT, CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Còn hiệu lực

7926 000.00.19.H29-220630-0022 220001270/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITECH

Còn hiệu lực

7927 000.00.19.H29-220706-0023 220002406/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Máy điều trị giảm béo ULTRA FOCUS

Còn hiệu lực

7928 000.00.19.H29-220706-0022 220002405/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Máy điều trị da Plasma PLORA

Còn hiệu lực

7929 000.00.19.H29-220707-0018 220002404/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Ống thông mũi mật

Còn hiệu lực

7930 000.00.19.H29-220705-0009 220001494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

7931 000.00.19.H29-220706-0004 220002403/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Kim tiêm bằng kim loại dùng một lần

Còn hiệu lực

7932 000.00.19.H29-220705-0012 220001269/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GLOBAL JET COMMERCE

Còn hiệu lực

7933 000.00.16.H10-220627-0001 220000003/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH GĂNG TAY NHẤT Á CHÂU GĂNG TAY Y TẾ NHÂN TẠO KHÔNG BỘT NITRILE

Còn hiệu lực

7934 000.00.19.H29-220707-0004 220001493/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG Giường hồi sức điều khiển điện

Còn hiệu lực

7935 000.00.19.H29-220704-0009 220001268/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 813

Còn hiệu lực

7936 000.00.19.H29-220706-0012 220002402/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN VINA Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

7937 000.00.19.H29-220705-0018 220002401/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Tay khoan nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

7938 000.00.19.H29-220708-0002 220002400/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Đĩa chứa môi trường trữ lạnh -rã đông trong thụ tinh ống nghiệm

Còn hiệu lực

7939 000.00.19.H29-220707-0019 220002399/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường hoạt hóa trứng và tinh trùng

Còn hiệu lực

7940 000.00.19.H29-220707-0017 220002398/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Dụng cụ trữ lạnh trứng/phôi dùng trong y tế

Còn hiệu lực

7941 000.00.19.H29-220706-0003 220002397/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Cụm IVT Môi trường chứa trứng/phôi

Còn hiệu lực

7942 000.00.19.H29-220708-0019 220001492/PCBA-HCM

CONG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT SƠN ANH Đầu tip lọc tiệt trùng

Còn hiệu lực

7943 000.00.17.H54-220707-0001 220000056/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

7944 000.00.17.H54-220708-0001 220000005/PCBB-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG QUE THỬ THAI XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG (QUE THỬ THAI PHÁT HIỆN SỚM)

Còn hiệu lực

7945 000.00.16.H10-220630-0002 220000028/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 686

Còn hiệu lực

7946 000.00.16.H10-220601-0001 220000027/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 744

Còn hiệu lực

7947 000.00.16.H11-220613-0001 220000064/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 697

Còn hiệu lực

7948 000.00.04.G18-220710-0002 220002660/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng testosterone

Còn hiệu lực

7949 000.00.04.G18-220710-0001 220002659/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR

Còn hiệu lực

7950 000.00.19.H29-220702-0002 220001491/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN Test nguy cơ sinh non

Còn hiệu lực