STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79426 170005709/HSCBA-HN 170000320/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính bản lớn

Còn hiệu lực

79427 170005449/HSCBA-HN 170000321/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cán dao không kèm lưỡi

Còn hiệu lực

79428 170005454/HSCBA-HN 170000322/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục, nạo xương

Còn hiệu lực

79429 170005451/HSCBA-HN 170000324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cây nâng, vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

79430 170005452/HSCBA-HN 170000325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dùi (Trocar) phẫu thuật

Còn hiệu lực

79431 170005444/HSCBA-HN 170000327/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn

Còn hiệu lực

79432 170005713/HSCBA-HN 170000329/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính trong suốt có gạc

Còn hiệu lực

79433 170005714/HSCBA-HN 170000330/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dán có gạc

Còn hiệu lực

79434 170005715/HSCBA-HN 170000331/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính trong suốt không gạc

Còn hiệu lực

79435 170005716/HSCBA-HN 170000332/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính

Còn hiệu lực

79436 170005712/HSCBA-HN 170000338/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Màn hình y tế

Còn hiệu lực

79437 170005536/HSCBA-HN 170000340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

79438 170005453/HSCBA-HN 170000341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Kìm gắp dị vật dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

79439 170005534/HSCBA-HN 170000342/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Dung dịch rửa máy trong máy xét nghiệm huyết học BCC-3600

Còn hiệu lực

79440 170005530/HSCBA-HN 170000351/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

79441 170005535/HSCBA-HN 170000352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Dung dịch rửa máy huyết học trong máy BF 6800

Còn hiệu lực

79442 170005529/HSCBA-HN 170000353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

79443 170005518/HSCBA-HN 170000354/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy sinh hóa Acid Detergent

Còn hiệu lực

79444 170005521/HSCBA-HN 170000355/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu Cleaning Solution

Còn hiệu lực

79445 170005524/HSCBA-HN 170000356/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Wash Concentrate (CLIA)

Còn hiệu lực

79446 170005502/HSCBA-HN 170000357/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín

Còn hiệu lực

79447 170005516/HSCBA-HN 170000358/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

79448 170005456/HSCBA-HN 170000359/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

79449 170005507/HSCBA-HN 170000360/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

79450 170005420/HSCBA-HN 170000362/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

79451 170005515/HSCBA-HN 170000364/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

79452 170005501/HSCBA-HN 170000366/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay, khung giữ banh vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

79453 170005504/HSCBA-HN 170000367/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

79454 170005455/HSCBA-HN 170000368/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ gặm mô (xương, cơ)

Còn hiệu lực

79455 170005450/HSCBA-HN 170000369/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cáp truyền sáng

Còn hiệu lực

79456 170005439/HSCBA-HN 170000371/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống nong thông

Còn hiệu lực

79457 170005447/HSCBA-HN 170000372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

79458 170005539/HSCBA-HN 170000373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Rọ lấy dị vật dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

79459 170005824/HSCBA-HN 170000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim khâu, dụng cụ luồn chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

79460 170005520/HSCBA-HN 170000378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu CA Clean I

Còn hiệu lực

79461 170005523/HSCBA-HN 170000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Starter 1+2 (CLIA)

Còn hiệu lực

79462 170005522/HSCBA-HN 170000380/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu Special Cleaning Solution

Còn hiệu lực

79463 170005527/HSCBA-HN 170000381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

79464 170005506/HSCBA-HN 170000382/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả

Còn hiệu lực

79465 170005528/HSCBA-HN 170000383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích dị ứng CLA-1 Luminometer

Còn hiệu lực

79466 170005526/HSCBA-HN 170000384/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

79467 170005525/HSCBA-HN 170000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

79468 170005519/HSCBA-HN 170000386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Thanh thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Urodip 11P

Còn hiệu lực

79469 170005816/HSCBA-HN 170000388/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh, vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

79470 170005806/HSCBA-HN 170000389/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Âm thoa thử thính lực

Còn hiệu lực

79471 170005805/HSCBA-HN 170000390/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống garo đo huyết áp

Còn hiệu lực

79472 170005815/HSCBA-HN 170000391/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm, kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

79473 170005822/HSCBA-HN 170000392/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

79474 170005804/HSCBA-HN 170000393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Phim khô Laser X-quang y tế Trimax TXE, TXM

Còn hiệu lực

79475 170005812/HSCBA-HN 170000394/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Máy in phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX

Còn hiệu lực

79476 170004925/HSCBA-HN 170000395/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

79477 170004926/HSCBA-HN 170000396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Gelcard môi trường muối

Còn hiệu lực

79478 170005835/HSCBA-HN 170000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

79479 170005909/HSCBA-HN 170000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bàn ăn qua giường

Còn hiệu lực

79480 170005903/HSCBA-HN 170000399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Xe lăn

Còn hiệu lực

79481 170005825/HSCBA-HN 170000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Cáng vận chuyển đa năng

Còn hiệu lực

79482 170005820/HSCBA-HN 170000401/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Giường hồi sức cấp cứu chạy điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

79483 170005915/HSCBA-HN 170000402/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

79484 170005906/HSCBA-HN 170000403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Giường cũi trẻ em

Còn hiệu lực

79485 170005905/HSCBA-HN 170000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn đọc phim

Còn hiệu lực

79486 170005717/HSCBA-HN 170000405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hệ thống xét nghiệm ELISA

Còn hiệu lực

79487 170005901/HSCBA-HN 170000406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy vùi mô tế bào

Còn hiệu lực

79488 170005907/HSCBA-HN 170000407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy cắt thường/lạnh vi phẫu mô tế bào

Còn hiệu lực

79489 170005904/HSCBA-HN 170000408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy nhuộm tiêu bản/hóa mô miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

79490 170005833/HSCBA-HN 170000409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy ly tâm tế bào

Còn hiệu lực

79491 170005834/HSCBA-HN 170000410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy dán lamen tự động trên lam kính

Còn hiệu lực

79492 170005910/HSCBA-HN 170000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy xử lý mô tế bào

Còn hiệu lực

79493 170005443/HSCBA-HN 170000412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

79494 170009704/HSCBMB-HN 170000716/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH

Còn hiệu lực

79495 170009232/HSCBMB-HN 170000715/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH HUY

Còn hiệu lực

79496 170009613/HSCBMB-HN 170000713/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU

Còn hiệu lực

79497 170009808/HSCBMB-HN 170000712/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN

Còn hiệu lực

79498 170009608/HSCBMB-HN 170000711/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

79499 170009605/HSCBMB-HN 170000710/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT

Còn hiệu lực

79500 170009504/HSCBMB-HN 170000709/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BKA VIỆT NAM

Còn hiệu lực