STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79501 170009207/HSCBMB-HN 170000657/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ

Còn hiệu lực

79502 170009205/HSCBMB-HN 170000656/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

79503 170009108/HSCBMB-HN 170000655/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

Còn hiệu lực

79504 170009003/HSCBMB-HN 170000654/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ HÙNG DŨNG

Còn hiệu lực

79505 170009112/HSCBMB-HN 170000653/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC

Còn hiệu lực

79506 170008403/HSCBMB-HN 170000652/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

79507 170009010/HSCBMB-HN 170000651/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BÔNG SEN VÀNG

Còn hiệu lực

79508 170009117/HSCBMB-HN 170000650/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG HÀ

Còn hiệu lực

79509 170008305/HSCBMB-HN 170000649/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC

Còn hiệu lực

79510 170008802/HSCBMB-HN 170000648/PCBMB-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN

Còn hiệu lực

79511 170008602/HSCBMB-HN 170000647/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NGỌC MINH

Còn hiệu lực

79512 170008604/HSCBMB-HN 170000646/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BESTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79513 170008603/HSCBMB-HN 170000645/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VINASE

Còn hiệu lực

79514 170008803/HSCBMB-HN 170000644/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEXA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79515 170009020/HSCBMB-HN 170000616/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHẠM TRẦN

Còn hiệu lực

79516 170008809/HSCBMB-HN 170000617/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĨNH THÀNH

Còn hiệu lực

79517 170009006/HSCBMB-HN 170000618/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79518 170008303/HSCBMB-HN 170000619/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY

Còn hiệu lực

79519 170009103/HSCBMB-HN 170000620/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ STD VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79520 170005003/HSCBSX-HN 170000021/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X GO Lubricant - Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực

79521 170008411/HSCBMB-HN 170000621/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK

Còn hiệu lực

79522 170009102/HSCBMB-HN 170000622/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS

Còn hiệu lực

79523 170009107/HSCBMB-HN 170000623/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KA CHI

Còn hiệu lực

79524 170009101/HSCBMB-HN 170000625/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN

Còn hiệu lực

79525 170009120/HSCBMB-HN 170000626/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CIC QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

79526 170003907/HSCBA-HN 170000244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Dây dẫn hướng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

79527 170009109/HSCBMB-HN 170000627/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

79528 170008810/HSCBMB-HN 170000628/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG

Còn hiệu lực

79529 170009106/HSCBMB-HN 170000629/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED

Còn hiệu lực

79530 170009113/HSCBMB-HN 170000630/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀN CẦU

Còn hiệu lực

79531 170009110/HSCBMB-HN 170000631/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GMED

Còn hiệu lực

79532 170005218/HSCBA-HN 170000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Giường kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

79533 170005216/HSCBA-HN 170000247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Ghế kéo giãn đốt sống cổ

Còn hiệu lực

79534 170005214/HSCBA-HN 170000248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

79535 170005213/HSCBA-HN 170000249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Ghế truyền dịch

Còn hiệu lực

79536 170005211/HSCBA-HN 170000250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Tủ đầu giường y tế

Còn hiệu lực

79537 170005209/HSCBA-HN 170000251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

79538 170005208/HSCBA-HN 170000252/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế

Còn hiệu lực

79539 170005207/HSCBA-HN 170000253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bàn ăn bệnh nhân

Còn hiệu lực

79540 170005117/HSCBA-HN 170000254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

79541 170009017/HSCBMB-HN 170000632/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP HẢI CƯỜNG

Còn hiệu lực

79542 170008821/HSCBMB-HN 170000633/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOLIFE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79543 170008817/HSCBMB-HN 170000634/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN THỊNH

Còn hiệu lực

79544 170005104/HSCBA-HN 170000255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG Kính hiển vi khám mắt kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

79545 170008820/HSCBMB-HN 170000635/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

79546 170008406/HSCBMB-HN 170000636/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO

Còn hiệu lực

79547 170008818/HSCBMB-HN 170000637/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M

Còn hiệu lực

79548 170009014/HSCBMB-HN 170000638/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

79549 170004911/HSCBA-HN 170000256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Băng keo cuộn loại lụa YOUNG PLASTER - SILK

Còn hiệu lực

79550 170007516/HSCBMB-HN 170000639/PCBMB-HN

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

79551 170008805/HSCBMB-HN 170000640/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

79552 170008807/HSCBMB-HN 170000641/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

79553 170008013/HSCBMB-HN 170000642/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG

Còn hiệu lực

79554 170008404/HSCBMB-HN 170000643/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LINH SƠN

Còn hiệu lực

79555 170004908/HSCBA-HN 170000258/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO Hóa chất rửa phim X-quang

Còn hiệu lực

79556 170004909/HSCBA-HN 170000259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

79557 170000101/HSCBSX-BN 170000001/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Bồn tắm trẻ sơ sinh BIS 4-2

Còn hiệu lực

79558 170000001/HSCBSX-BN 170000002/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM Ôxy y tế dạng khí và lỏng

Còn hiệu lực

79559 170000002/HSCBSX-BN 170000003/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM Ôxy y tế dạng khí và lỏng

Còn hiệu lực

79560 170004701/HSCBA-HCM 170000423/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Khay vi mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

79561 170005013/HSCBA-HCM 170000430/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Phim chụp laser TRIMAX (TRIMAX Laser Imaging Film)

Còn hiệu lực

79562 170004902/HSCBA-HCM 170000432/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Máng ép chỉnh nha

Còn hiệu lực

79563 170002701/HSCBSX-HCM 170000022/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT Nhóm sản phẩm Bông ty tế các loại

Còn hiệu lực

79564 170001302/HSCBSX-ĐN 170000007/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Túi đựng máu

Còn hiệu lực

79565 170007301/HSCBMB-HCM 170000236/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC

Còn hiệu lực

79566 170007201/HSCBMB-HCM 170000235/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

79567 170007002/HSCBMB-HCM 170000234/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KPM

Còn hiệu lực

79568 170006605/HSCBMB-HCM 170000233/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỜI CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

79569 170007007/HSCBMB-HCM 170000232/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79570 170007202/HSCBMB-HCM 170000230/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HUY

Còn hiệu lực

79571 170004012/HSCBA-HN 170000166/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Họ dụng cụ phẫu thuật Răng Hàm Mặt

Còn hiệu lực

79572 170005116/HSCBA-HN 170000167/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo Proxima hai mảnh, loại kín

Còn hiệu lực

79573 170005115/HSCBA-HN 170000168/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo Proxima hai mảnh, loại xả

Còn hiệu lực

79574 170004907/HSCBA-HN 170000169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch an toàn, truyền thuốc và hóa chất

Còn hiệu lực

79575 170004910/HSCBA-HN 170000178/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BÌNH MINH Bơm định liều Calibrex các loại

Còn hiệu lực