STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79951 170006608/HSCBMB-HCM 170000325/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

79952 17008524/HSCBMB-HCM 170000326/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH DUY

Còn hiệu lực

79953 17006383/HSCBA-HCM 170000736/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TÂM Dung dịch châm điện cực dùng cho máy điện giải

Còn hiệu lực

79954 17006379/HSCBA-HCM 170000737/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HỒNG BẢO Chất CDS Hematology Diluent dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

79955 17006382/HSCBA-HCM 170000738/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TÂM Dung dịch rửa máy hàng ngày dùng cho máy điện giải

Còn hiệu lực

79956 17006410/HSCBA-HCM 170000739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Vật liệu và dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

79957 17006416/HSCBA-HCM 170000740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM SX THIÊN ẤN Bộ tiêm chích FAV

Còn hiệu lực

79958 17008519/HSCBMB-HCM 170000327/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79959 17006330/HSCBA-HCM 170000741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

79960 17006403/HSCBA-HCM 170000742/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Thùng lạnh trữ máu lưu động

Còn hiệu lực

79961 170003202/HSCBPL-BYT 170000083/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA

Còn hiệu lực

79962 17000302/HSCBA-TNg 170000004/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Vật liệu làm nướu giả - Denture Base Materials

Còn hiệu lực

79963 17000301/HSCBA-TNg 170000003/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Dụng cụ đánh bóng và hoàn thiện răng kim loại, răng sứ, răng hợp kim, răng tự nhiên ( Finishing and polishing instruments)

Còn hiệu lực

79964 17007224/HSCBA-HN 170000615/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Màn phủ (Drap phủ)

Còn hiệu lực

79965 17007226/HSCBA-HN 170000616/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi đựng tăng quang

Còn hiệu lực

79966 17007205/HSCBA-HN 170000617/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Khớp nối nhanh rỗng nòng cho tay cầm chữ T

Còn hiệu lực

79967 17007213/HSCBA-HN 170000618/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tấm chắn tia bức xạ

Còn hiệu lực

79968 17007227/HSCBA-HN 170000619/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ xoay

Còn hiệu lực

79969 17007228/HSCBA-HN 170000620/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cáp nối dùng cho bộ đo huyết áp xâm lấn

Còn hiệu lực

79970 17007220/HSCBA-HN 170000621/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo loại xả, khóa cuộn, Flexima Active

Còn hiệu lực

79971 17007204/HSCBA-HN 170000622/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ làm sạch cho ống trợ cụ

Còn hiệu lực

79972 170006902/HSCBA-HN 170000623/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ mũi khoan dẫn hướng có ren

Còn hiệu lực

79973 17007207/HSCBA-HN 170000624/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Khớp nối nhanh cho tay cầm chữ T

Còn hiệu lực

79974 17007208/HSCBA-HN 170000625/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ đo độ sâu

Còn hiệu lực

79975 17007206/HSCBA-HN 170000626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ dẫn hướng cho dây thép

Còn hiệu lực

79976 17007215/HSCBA-HN 170000627/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ ống dẫn taro

Còn hiệu lực

79977 17007211/HSCBA-HN 170000628/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng cho Ender

Còn hiệu lực

79978 17007209/HSCBA-HN 170000629/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Khớp nối nhanh rỗng nòng

Còn hiệu lực

79979 17007203/HSCBA-HN 170000630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ kẹp đinh

Còn hiệu lực

79980 17007202/HSCBA-HN 170000631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm uốn

Còn hiệu lực

79981 17007247/HSCBA-HN 170000637/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ tuốc nơ vít

Còn hiệu lực

79982 17007235/HSCBA-HN 170000638/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ cờ lê

Còn hiệu lực

79983 17007232/HSCBA-HN 170000639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay định vị đầu gần

Còn hiệu lực

79984 17007219/HSCBA-HN 170000640/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ khớp nối nhanh cho tay bắt vít

Còn hiệu lực

79985 17007234/HSCBA-HN 170000641/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ mũi khoan nội tủy

Còn hiệu lực

79986 17007230/HSCBA-HN 170000642/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ khung định vị chữ L

Còn hiệu lực

79987 17007231/HSCBA-HN 170000643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ cố định đinh vào cán chữ L

Còn hiệu lực

79988 17007233/HSCBA-HN 170000644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ ống dẫn mũi khoan

Còn hiệu lực

79989 17007245/HSCBA-HN 170000645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Vít cố định tay định vị đầu gần vào cán chữ L

Còn hiệu lực

79990 17007236/HSCBA-HN 170000646/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ lục lăng hai đầu vặn vít cố định

Còn hiệu lực

79991 17007243/HSCBA-HN 170000647/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ kéo dài định vị đầu xa

Còn hiệu lực

79992 17007238/HSCBA-HN 170000648/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ ống định vị

Còn hiệu lực

79993 170006604/HSCBA-HN 170000649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

79994 17011019/HSCBMB-HN 170000788/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

79995 17011012/HSCBMB-HN 170000791/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEFACO

Còn hiệu lực

79996 170010603/HSCBMB-HN 170000792/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CHARLES WEMBLEY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79997 170008806/HSCBMB-HN 170000793/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH

Còn hiệu lực

79998 170006601/HSCBA-HN 170000654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bóng kéo sỏi/lấy sỏi 2 khoang / 3 khoang sử dụng một lần

Còn hiệu lực

79999 170006671/HSCBA-HN 170000655/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG Icon-3; Icon-5

Còn hiệu lực

80000 17011015/HSCBMB-HN 170000794/PCBMB-HN

CÔNG TY CÔ PHẦN Y KHOA DIAMOND

Còn hiệu lực

80001 170005811/HSCBA-HN 170000656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Hoa chat xet nghiem hoa mo mien dich

Còn hiệu lực

80002 17007237/HSCBA-HN 170000657/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

80003 17011002/HSCBMB-HN 170000796/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU

Còn hiệu lực

80004 17011004/HSCBMB-HN 170000797/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG

Còn hiệu lực

80005 170006401/HSCBA-HN 170000658/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Bông tẩm cồn, Bông tẩm I ốt

Còn hiệu lực

80006 17007217/HSCBA-HN 170000659/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Chạc ba tiêm có dây nối

Còn hiệu lực

80007 170007102/HSCBA-HN 170000660/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

80008 17007210/HSCBA-HN 170000661/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Dây truyền dịch có bầu pha thuốc

Còn hiệu lực

80009 17007216/HSCBA-HN 170000664/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Chạc ba tiêm không dây nối

Còn hiệu lực

80010 17011018/HSCBMB-HN 170000798/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80011 170006617/HSCBA-HN 170000665/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80012 170006618/HSCBA-HN 170000666/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80013 170006620/HSCBA-HN 170000669/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80014 170006621/HSCBA-HN 170000670/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80015 170006916/HSCBA-HN 170000672/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ILIFE Dung dịch làm ẩm nhãn khoa

Còn hiệu lực

80016 170006636/HSCBA-HN 170000676/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

80017 170006623/HSCBA-HN 170000678/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80018 170006614/HSCBA-HN 170000690/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80019 170004502/HSCBA-HN 170000691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

80020 17007257/HSCBA-HN 170000692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Đèn mổ SATURNO-LED

Còn hiệu lực

80021 170006629/HSCBA-HN 170000693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral DNA/RNA Kit

Còn hiệu lực

80022 170006631/HSCBA-HN 170000694/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral RNA Kit

Còn hiệu lực

80023 170010402/HSCBMB-HN 170000799/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NAM PHONG

Còn hiệu lực

80024 170006669/HSCBA-HN 170000695/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Bacteria Genomic DNA Kit

Còn hiệu lực

80025 170006625/HSCBA-HN 170000696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Mycobacteria Genomic DNA Kit

Còn hiệu lực