STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80101 170000507/HSCBA-LA 170000011/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA miếng dán giảm sẹo

Còn hiệu lực

80102 170000601/HSCBA-LA 170000012/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

80103 170005005/HSCBA-HCM 170000455/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Vật tư y tế

Còn hiệu lực

80104 170004911/HSCBA-HCM 170000456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Xe chuyển đồ dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

80105 170004912/HSCBA-HCM 170000457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Ghế y khoa và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

80106 170005001/HSCBA-HCM 170000458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Xe đẩy dụng cụ y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

80107 170005027/HSCBA-HCM 170000459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Hợp chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

80108 170004213/HSCBA-HCM 170000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Gel siêu âm

Còn hiệu lực

80109 170005111/HSCBA-HCM 170000461/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bàn mổ đa năng thủy lực và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80110 170005213/HSCBA-HCM 170000463/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Máy đo huyết áp cơ ALPK2 500V + ống nghe FT801

Còn hiệu lực

80111 170005025/HSCBA-HCM 170000464/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Phim X-Quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

80112 170005113/HSCBA-HCM 170000465/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI TRƯỜNG SƠN Túi chứa thải

Còn hiệu lực

80113 170005211/HSCBA-HCM 170000469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Phim chụp nha khoa và chất tráng rửa phim

Còn hiệu lực

80114 170005212/HSCBA-HCM 170000470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Phim chụp nha CARESTREAM (CARESTREAM Dental Film)

Còn hiệu lực

80115 170005239/HSCBA-HCM 170000472/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT DIRECTVIEW CR Cassette dùng cho màn hình HR (DIRECTVIEW CR Cassette with HR Screen)

Còn hiệu lực

80116 170005241/HSCBA-HCM 170000473/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Cassette dùng cho màn hình PQ (Cassette with PQ Screen)

Còn hiệu lực

80117 170004904/HSCBPL-BYT 170000074/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN

Còn hiệu lực

80118 170004506/HSCBPL-BYT 170000075/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT

Còn hiệu lực

80119 170003704/HSCBPL-BYT 170000076/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

80120 170002912/HSCBPL-BYT 170000077/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL

Còn hiệu lực

80121 170007205/HSCBMB-HCM 170000258/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

80122 170007307/HSCBMB-HCM 170000256/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

80123 170007401/HSCBMB-HCM 170000255/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIA QUÂN

Còn hiệu lực

80124 170007309/HSCBMB-HCM 170000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ

Còn hiệu lực

80125 170007503/HSCBMB-HCM 170000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

80126 170005103/HSCBMB-HCM 170000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI ĐÔNG

Còn hiệu lực

80127 170007402/HSCBMB-HCM 170000249/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH

Còn hiệu lực

80128 170007505/HSCBMB-HCM 170000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM ĐẠT

Còn hiệu lực

80129 170007504/HSCBMB-HCM 170000247/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

80130 170007305/HSCBMB-HCM 170000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG

Còn hiệu lực

80131 170007602/HSCBMB-HCM 170000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY

Còn hiệu lực

80132 170008801/HSCBMB-HN 170000665/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM

Còn hiệu lực

80133 170009105/HSCBMB-HN 170000666/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THÀNH HƯNG

Còn hiệu lực

80134 170009230/HSCBMB-HN 170000667/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

Còn hiệu lực

80135 170009227/HSCBMB-HN 170000668/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ

Còn hiệu lực

80136 170008804/HSCBMB-HN 170000669/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực

80137 170009217/HSCBMB-HN 170000670/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH

Còn hiệu lực

80138 170009214/HSCBMB-HN 170000671/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA

Còn hiệu lực

80139 170009215/HSCBMB-HN 170000672/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

80140 170009201/HSCBMB-HN 170000674/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MAI

Còn hiệu lực

80141 170009204/HSCBMB-HN 170000676/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80142 170009213/HSCBMB-HN 170000677/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ AN PHÚ

Còn hiệu lực

80143 170009218/HSCBMB-HN 170000678/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐỒNG TÂM

Còn hiệu lực

80144 170009219/HSCBMB-HN 170000679/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẢO LINH

Còn hiệu lực

80145 170007601/HSCBMB-HN 170000680/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP

Còn hiệu lực

80146 170009505/HSCBMB-HN 170000681/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT

Còn hiệu lực

80147 170009601/HSCBMB-HN 170000683/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN

Còn hiệu lực

80148 170006514/HSCBMB-HN 170000684/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80149 170009604/HSCBMB-HN 170000685/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALONG

Còn hiệu lực

80150 170009508/HSCBMB-HN 170000686/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ

Còn hiệu lực

80151 170009703/HSCBMB-HN 170000688/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH QUANG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80152 170009606/HSCBMB-HN 170000689/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80153 170009801/HSCBMB-HN 170000690/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SAO MAI

Còn hiệu lực

80154 170009503/HSCBMB-HN 170000664/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Còn hiệu lực

80155 170000401/HSCBMB-TH 170000002/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Còn hiệu lực

80156 170000001/HSCBMB-TH 170000001/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

80157 170000401/HSCBMB-NA 170000002/PCBMB-NA

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG

Còn hiệu lực

80158 170005015/HSCBA-HCM 170000436/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

80159 170004003/HSCBA-HCM 170000437/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Phụ kiện của máy cắt đốt

Còn hiệu lực

80160 170002501/HSCBSX-HCM 170000023/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM Ôxy y tế dạng khí và lỏng

Còn hiệu lực

80161 170004417/HSCBA-HCM 170000438/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc nhuộm, bộ kít, ống nhỏ giọt và hóa chất nhuộm BD (BD Stains, Kits, Droppers & reagents)

Còn hiệu lực

80162 170004413/HSCBA-HCM 170000439/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất và ống nhỏ giọt BD dùng trong chẩn đoán (BD Diagnostic Reagent & dropper)

Còn hiệu lực

80163 170004004/HSCBA-HCM 170000442/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống BD PhaSeal™

Còn hiệu lực

80164 170004207/HSCBA-HCM 170000443/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm BD Syringe Luer-Lok™ Tip

Còn hiệu lực

80165 170004901/HSCBA-HCM 170000444/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Họ dụng cụ đặt thủy tinh thể Unfolder ( các cỡ, các loại)

Còn hiệu lực

80166 170005012/HSCBA-HCM 170000447/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Dầu tra tay khoan và nước vệ sinh tay khoan

Còn hiệu lực

80167 170005010/HSCBA-HCM 170000451/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Máy phân tích HbA1c

Còn hiệu lực

80168 170005018/HSCBA-HCM 170000452/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Máy phân tích HbA1c

Còn hiệu lực

80169 170005006/HSCBA-HCM 170000453/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

80170 170005016/HSCBA-HCM 170000454/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống tiền phân tích

Còn hiệu lực

80171 170007203/HSCBMB-HCM 170000244/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUÂN VY

Còn hiệu lực

80172 170007304/HSCBMB-HCM 170000242/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

80173 170007004/HSCBMB-HCM 170000241/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL

Còn hiệu lực

80174 170007204/HSCBMB-HCM 170000240/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

Còn hiệu lực

80175 170006706/HSCBMB-HCM 170000238/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XIN

Còn hiệu lực