STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
7951 000.00.19.H29-220630-0009 220001463/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

7952 000.00.19.H29-220630-0003 220002324/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Phụ kiện chuyển chất lỏng trong xử lý mẫu

Còn hiệu lực

7953 000.00.19.H29-220628-0002 220001462/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy nối dây túi máu vô trùng

Còn hiệu lực

7954 000.00.19.H29-220630-0010 220001246/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT

Còn hiệu lực

7955 000.00.19.H29-220629-0039 220002323/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Ống thông chẩn đoán mạch máu

Còn hiệu lực

7956 000.00.19.H29-220615-0032 220001245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRÂM THÀNH

Còn hiệu lực

7957 000.00.19.H29-220629-0040 220002322/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HANNAS CLINIC Máy căng da mặt và làm đẹp da Hifu

Còn hiệu lực

7958 000.00.19.H29-220629-0024 220002321/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Bộ phân phối 2, 3 đường

Còn hiệu lực

7959 000.00.19.H29-220629-0034 220002320/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Dụng cụ mở đường động mạch quay

Còn hiệu lực

7960 000.00.19.H29-220629-0041 220002319/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Bộ bơm bóng

Còn hiệu lực

7961 000.00.19.H29-220627-0018 220002318/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Bộ dụng cụ mở đường mạch máu

Còn hiệu lực

7962 000.00.19.H29-220629-0015 220002317/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Cụm IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgA, IgG, IgM kháng vi rút Respiratory syncytial (RSV)

Còn hiệu lực

7963 000.00.19.H29-220629-0035 220002316/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU Kềm bấm khâu da

Còn hiệu lực

7964 000.00.19.H29-220617-0006 220002315/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Dây Gây Mê/ Dây Thở

Còn hiệu lực

7965 000.00.19.H29-220629-0025 220001460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC DƯƠNG Tủ ấm

Còn hiệu lực

7966 000.00.04.G18-220630-0060 220002621/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Enzymes: Lipase, Cholinesterase

Còn hiệu lực

7967 000.00.19.H29-220630-0019 220002314/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Dây thông tiểu

Còn hiệu lực

7968 000.00.19.H29-220614-0055 220002313/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Găng tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

7969 000.00.19.H29-220629-0019 220002312/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Phễu đặt túi ngực

Còn hiệu lực

7970 000.00.19.H29-220629-0010 220002311/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Bộ dụng cụ khâu nối da dùng một lần

Còn hiệu lực

7971 000.00.19.H29-220629-0008 220002310/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Dụng cụ cắt bao quy đầu dùng một lần

Còn hiệu lực

7972 000.00.19.H29-220630-0080 220001244/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y

Còn hiệu lực

7973 000.00.19.H29-220630-0078 220002309/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y Hóa Chất Huyết Học

Còn hiệu lực

7974 000.00.19.H29-220630-0076 220002308/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y Máy Phân Tích Sinh Hóa Tự Động

Còn hiệu lực

7975 000.00.19.H29-220630-0075 220002307/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y Máy Phân Tích Sinh Hóa Bán Tự Động

Còn hiệu lực

7976 000.00.19.H29-220630-0074 220002306/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

7977 000.00.19.H29-220624-0023 220002305/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG Bộ vật tư hút dịch áp lực âm

Còn hiệu lực

7978 000.00.19.H29-220628-0008 220002304/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG Máy hút dịch áp lực âm C300

Còn hiệu lực

7979 000.00.19.H29-220628-0014 220002303/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Máy X-quang thường quy

Còn hiệu lực

7980 000.00.19.H29-220624-0008 220002302/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Bộ dây thở ô-xi dòng cao

Còn hiệu lực

7981 000.00.19.H29-220623-0033 220002301/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Bộ dây thở ô-xi dòng cao qua đường mũi

Còn hiệu lực

7982 000.00.19.H29-220622-0006 220001459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Đèn mổ hai nhánh

Còn hiệu lực

7983 000.00.19.H29-220622-0004 220001458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Đèn mổ hai nhánh

Còn hiệu lực

7984 000.00.19.H29-220629-0026 220002300/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG ĐĂNG Hệ thống làm mát da đầu Dignicap

Còn hiệu lực

7985 000.00.19.H29-220630-0006 220002299/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

7986 000.00.19.H29-220630-0004 220002298/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Hoá chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

7987 000.00.19.H29-220531-0028 220002297/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

7988 000.00.19.H29-220628-0010 220001457/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

7989 000.00.19.H29-220629-0011 220002296/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Dung dịch kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

7990 000.00.19.H29-220630-0018 220002295/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Kiềm sinh thiết sử dụng một lần

Còn hiệu lực

7991 000.00.19.H29-220209-0004 220002294/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

7992 000.00.19.H29-220629-0014 220002293/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Bàn khám và điều trị tai mũi họng

Còn hiệu lực

7993 000.00.19.H29-220629-0018 220002292/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Hệ thống nội soi chẩn đoán tai mũi họng

Còn hiệu lực

7994 000.00.19.H29-220629-0012 220001456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

7995 000.00.19.H29-220629-0009 220002291/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

Còn hiệu lực

7996 000.00.19.H29-220625-0010 220002290/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Dụng cụ đánh bóng răng

Còn hiệu lực

7997 000.00.19.H29-220624-0012 220002289/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Mũi khoan răng

Còn hiệu lực

7998 000.00.19.H29-220629-0048 220002288/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Kim tiêm nha khoa

Còn hiệu lực

7999 000.00.19.H29-220624-0001 220002287/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Mũi lấy tủy răng

Còn hiệu lực

8000 000.00.19.H29-220623-0029 220002286/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Chốt cắm gia cố răng

Còn hiệu lực

8001 000.00.19.H29-220616-0009 220002285/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn can thiệp đường mật

Còn hiệu lực

8002 000.00.19.H29-220613-0020 220001455/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dụng cụ hỗ trợ cho tán sỏi ống mềm

Còn hiệu lực

8003 000.00.19.H29-220622-0021 220002284/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao

Còn hiệu lực

8004 000.00.19.H29-220622-0014 220001454/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Bộ miếng dán điện cực

Còn hiệu lực

8005 000.00.19.H29-220630-0077 220002283/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Máy trợ thính

Còn hiệu lực

8006 000.00.19.H29-220630-0038 220002282/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

8007 000.00.19.H29-220630-0072 220001453/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Dây garo

Còn hiệu lực

8008 000.00.19.H29-220630-0065 220001452/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Nhiệt kế thời tiết

Còn hiệu lực

8009 000.00.19.H29-220630-0042 220001451/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Máy ly tâm

Còn hiệu lực

8010 000.00.19.H29-220630-0079 220002281/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dây nối oxy

Còn hiệu lực

8011 000.00.19.H29-220629-0028 220002280/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bộ rửa dạ dày

Còn hiệu lực

8012 000.00.19.H29-220629-0006 220002279/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dây máy thở/gây mê

Còn hiệu lực

8013 000.00.04.G18-220701-0004 220002620/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng ß2GP1

Còn hiệu lực

8014 000.00.19.H29-220629-0004 220002278/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Chỉ phẫu thuật nylon

Còn hiệu lực

8015 000.00.19.H29-220630-0014 220002277/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống thông đường mật chữ T

Còn hiệu lực

8016 000.00.19.H29-220602-0001 220002276/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

8017 000.00.19.H29-220531-0057 220002275/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây truyền máu

Còn hiệu lực

8018 000.00.19.H29-220531-0056 220002274/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây nối bơm tiêm

Còn hiệu lực

8019 000.00.19.H29-220531-0055 220002273/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bộ dây hút đàm kín số

Còn hiệu lực

8020 000.00.19.H29-220531-0054 220002272/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống tiêm Insulin

Còn hiệu lực

8021 000.00.19.H29-220531-0053 220002271/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Tay nắm ống nối hút dịch (Yankauer handle)

Còn hiệu lực

8022 000.00.19.H29-220531-0052 220002270/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống nối dây thở (Catheter mount)

Còn hiệu lực

8023 000.00.19.H29-220531-0051 220002269/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

8024 000.00.19.H15-220630-0001 220000013/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

8025 000.00.19.H17-220622-0003 220000268/PCBMB-ĐNa

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐÀ NẴNG - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐÀ NẴNG SỐ 11691

Còn hiệu lực