STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80476 170000303/HSCBA-BD 170000006/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giường hồi sức điều khiển điện

Còn hiệu lực

80477 170000201/HSCBA-BD 170000007/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giường y tế tay quay

Còn hiệu lực

80478 170008111/HSCBMB-HN 170000604/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực

80479 170003101/HSCBA-HCM 170000290/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Phụ kiện dùng cho ống soi, sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

80480 170003802/HSCBA-HCM 170000293/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Lò nung sườn sứ và các phụ kiện

Còn hiệu lực

80481 170003707/HSCBA-HCM 170000294/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Dung dịch làm sạch bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

80482 170003803/HSCBA-HCM 170000296/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Bảng so màu răng

Còn hiệu lực

80483 170002213/HSCBSX-HCM 170000014/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA

Còn hiệu lực

80484 170003523/HSCBA-HCM 170000298/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Heparin

Còn hiệu lực

80485 170003522/HSCBA-HCM 170000299/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Heparin

Còn hiệu lực

80486 170003521/HSCBA-HCM 170000300/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Heparin

Còn hiệu lực

80487 170003520/HSCBA-HCM 170000301/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Seditainer™ - BD Seditainer™ 4NC 0.105M 0.45mL Blood Collection tubes

Còn hiệu lực

80488 170003517/HSCBA-HCM 170000302/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Vacutainer® Trace Element

Còn hiệu lực

80489 170003512/HSCBA-HCM 170000303/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy mẫu tế bào đơn nhân BD Vacutainer® CPT Cell Preparation

Còn hiệu lực

80490 170003508/HSCBA-HCM 170000304/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Các loại giá đỡ đi kèm với các loại kim chân không BD Vacutainer® Holder

Còn hiệu lực

80491 170003421/HSCBA-HCM 170000306/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm lấy máu chân không BD Vacutainer® Sodium Fluoride

Còn hiệu lực

80492 170003418/HSCBA-HCM 170000307/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Vacutainer® ACD

Còn hiệu lực

80493 170003416/HSCBA-HCM 170000308/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Vacutainer® EDTA - Mỹ

Còn hiệu lực

80494 170003902/HSCBA-HCM 170000310/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT GĂNG TAY KHÁM Y TẾ

Còn hiệu lực

80495 170003525/HSCBA-HCM 170000311/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Serum Tubes

Còn hiệu lực

80496 170004204/HSCBA-HCM 170000312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Băng cố định vết gãy trong chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

80497 170003709/HSCBA-HCM 170000313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Đầu nối theo dõi áp lực xâm lấn ( 3CC Flush Device)

Còn hiệu lực

80498 170003614/HSCBA-HCM 170000314/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất QC dùng cho Hệ thống máy phân tích dòng chảy tế bào của BD

Còn hiệu lực

80499 170003611/HSCBA-HCM 170000315/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Garo Stretch Latex Free - BD Vacutainer® Stretch Latex Tourniquet/ Tourniquet Stretch Latex Free

Còn hiệu lực

80500 170003527/HSCBA-HCM 170000316/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm khí máu động mạch - BD Preset™ Arterial Blood Collection Syringe/ SYR ABG PRESET 1(.6) S/T CE

Còn hiệu lực

80501 170003621/HSCBA-HCM 170000317/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường BBL™ Lowenstein – Jensen Medium

Còn hiệu lực

80502 170003417/HSCBA-HCM 170000318/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Vacutainer® EDTA - Anh

Còn hiệu lực

80503 170003524/HSCBA-HCM 170000319/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Serum

Còn hiệu lực

80504 170003634/HSCBA-HCM 170000320/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy phân tích dòng chảy tế bào BD FACSCanto 10 màu – BD FACSCanto™ Flow Cytometer/ FACSCanto IVD 10 Color Configuration

Còn hiệu lực

80505 170004241/HSCBA-HN 170000150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

80506 170004253/HSCBA-HN 170000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ bẩy

Còn hiệu lực

80507 170004701/HSCBA-HN 170000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo Proxima một mảnh, loại kín

Còn hiệu lực

80508 170004702/HSCBA-HN 170000154/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo Proxima một mảnh, loại xả

Còn hiệu lực

80509 170008304/HSCBMB-HN 170000603/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

80510 170004402/HSCBA-HN 170000155/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

80511 170004403/HSCBA-HN 170000156/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI Máy đo thị trường

Còn hiệu lực

80512 170005209/HSCBSX-HN 170000019/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

80513 170003629/HSCBA-HCM 170000321/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống chuẩn bị huyết tương - BD Vacutainer® PPT (Plasma Preparation Tubes)

Còn hiệu lực

80514 170003647/HSCBA-HCM 170000323/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống máy phân tích dòng chảy tế bào BD FACSVia™ - BD FACSVia™ System

Còn hiệu lực

80515 170003620/HSCBA-HCM 170000324/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường BBL™ CTA Medium™

Còn hiệu lực

80516 170003622/HSCBA-HCM 170000326/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đĩa thạch BBL™ Trypticase™ (chứa thạch Agar Soybean-Casein) - BBL™ Trypticase™ Soy Agar (Soybean-Casein Digest Agar)

Còn hiệu lực

80517 170004205/HSCBA-HCM 170000328/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Chân răng nhân tạo và nắp chụp chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

80518 170004101/HSCBA-HCM 170000330/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Thiết bị chống loét

Còn hiệu lực

80519 170002205/HSCBSX-HCM 170000015/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN Giường Y tế nâng đầu bằng Inox

Còn hiệu lực

80520 170003903/HSCBA-HCM 170000340/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT DÂY HÚT ĐÀM NHỚT

Còn hiệu lực

80521 170004203/HSCBA-HCM 170000341/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

80522 170006513/HSCBMB-HCM 170000194/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T

Còn hiệu lực

80523 170006201/HSCBMB-HCM 170000193/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V

Còn hiệu lực

80524 170006511/HSCBMB-HCM 170000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y NHA KHOA KHÁNH QUANG

Còn hiệu lực

80525 170006502/HSCBMB-HCM 170000190/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT

Còn hiệu lực

80526 170006401/HSCBMB-HCM 170000189/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN

Còn hiệu lực

80527 170006402/HSCBMB-HCM 170000188/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN

Còn hiệu lực

80528 170006104/HSCBMB-HCM 170000187/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SAGO BIOMED

Còn hiệu lực

80529 170008407/HSCBMB-HN 170000593/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG

Còn hiệu lực

80530 170008307/HSCBMB-HN 170000594/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

80531 170008005/HSCBMB-HN 170000595/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĨNH THẮNG

Còn hiệu lực

80532 170005208/HSCBSX-HN 170000018/PCBSX-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN

Còn hiệu lực

80533 170008221/HSCBMB-HN 170000596/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA LINEN

Còn hiệu lực

80534 170008114/HSCBMB-HN 170000597/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

80535 170008410/HSCBMB-HN 170000598/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHÚC UYÊN

Còn hiệu lực

80536 170008409/HSCBMB-HN 170000599/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAO KIM

Còn hiệu lực

80537 170008405/HSCBMB-HN 170000600/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME

Còn hiệu lực

80538 170008302/HSCBMB-HN 170000601/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL

Còn hiệu lực

80539 170008205/HSCBMB-HN 170000602/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ- CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

80540 170006301/HSCBMB-HCM 170000186/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

80541 170006107/HSCBMB-HCM 170000185/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM SX THIÊN ẤN

Còn hiệu lực

80542 170006106/HSCBMB-HCM 170000184/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU

Còn hiệu lực

80543 170005905/HSCBMB-HCM 170000183/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG

Còn hiệu lực

80544 170005903/HSCBMB-HCM 170000182/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80545 170006103/HSCBMB-HCM 170000181/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH

Còn hiệu lực

80546 170005904/HSCBMB-HCM 170000179/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

80547 170006001/HSCBMB-HCM 170000178/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG

Còn hiệu lực

80548 170006306/HSCBMB-HCM 170000177/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ

Còn hiệu lực

80549 170004302/HSCBA-HN 170000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền thuốc, hóa chất điều trị ung thư

Còn hiệu lực

80550 170004515/HSCBA-HN 170000146/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Ống đựng mẫu

Còn hiệu lực