STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81001 170005806/HSCBMB-HN 170000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHAN NGUYỄN

Còn hiệu lực

81002 170007009/HSCBMB-HN 170000479/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TSUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81003 170003407/HSCBA-HN 170000031/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

81004 170006612/HSCBMB-HN 170000480/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT LÊ XUÂN

Còn hiệu lực

81005 170004203/HSCBSX-HN 170000009/PCBSX-HN

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ

Còn hiệu lực

81006 170006908/HSCBMB-HN 170000471/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

81007 170003302/HSCBA-HN 170000026/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PLOUTOS NĂNG LƯỢNG Gạc vệ sinh răng miệng trẻ em Baby Bro

Còn hiệu lực

81008 170007011/HSCBMB-HN 170000472/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81009 170006905/HSCBMB-HN 170000473/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH

Còn hiệu lực

81010 170000208/HSCBSX-TTH 170000001/PCBSX-TTH

CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA

Còn hiệu lực

81011 170006806/HSCBMB-HN 170000467/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT

Còn hiệu lực

81012 170006803/HSCBMB-HN 170000468/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

81013 170004102/HSCBSX-HN 170000008/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

81014 170006902/HSCBMB-HN 170000469/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN

Còn hiệu lực

81015 170007008/HSCBMB-HN 170000470/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH

Còn hiệu lực

81016 170000204/HSCBMB-CT 170000004/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MTV TMDV XUẤT NHẬP KHẨU L&T

Còn hiệu lực

81017 170002403/HSCBA-HCM 170000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Medilike effect cream type 2

Còn hiệu lực

81018 170002108/HSCBA-HCM 170000040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Thiết bị cầm máu mạch quay

Còn hiệu lực

81019 170002404/HSCBA-HCM 170000041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Medilike effect cream type 3

Còn hiệu lực

81020 170004702/HSCBMB-HCM 170000122/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L

Còn hiệu lực

81021 170004402/HSCBMB-HCM 170000120/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHKT MINH DUY

Còn hiệu lực

81022 170002110/HSCBA-HCM 170000031/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm tự động HbA1C

Còn hiệu lực

81023 170002112/HSCBA-HCM 170000033/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Kim luồn tĩnh mạch (MEDIFLON)

Còn hiệu lực

81024 170002113/HSCBA-HCM 170000034/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Kim luồn tĩnh mạch (DISPOFLON)

Còn hiệu lực

81025 170002115/HSCBA-HCM 170000035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Gắp dị vật (Foreign Body Removing Forcep/Polypotomes)

Còn hiệu lực

81026 170002202/HSCBA-HCM 170000036/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Miếng cầm máu mũi 80 mm, Mã hàng: 66110

Còn hiệu lực

81027 170002114/HSCBA-HCM 170000032/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

81028 170004410/HSCBMB-HCM 170000119/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ

Còn hiệu lực

81029 170004501/HSCBMB-HCM 170000118/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN

Còn hiệu lực

81030 170004401/HSCBMB-HCM 170000117/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY

Còn hiệu lực

81031 170004411/HSCBMB-HCM 170000116/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG

Còn hiệu lực

81032 170006620/HSCBMB-HN 170000457/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CTH

Còn hiệu lực

81033 170006619/HSCBMB-HN 170000458/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG

Còn hiệu lực

81034 170002002/HSCBMB-HN 170000459/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

81035 170006809/HSCBMB-HN 170000460/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

81036 170006807/HSCBMB-HN 170000461/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH

Còn hiệu lực

81037 170006805/HSCBMB-HN 170000462/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT

Còn hiệu lực

81038 170006616/HSCBMB-HN 170000463/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG

Còn hiệu lực

81039 170006513/HSCBMB-HN 170000464/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED

Còn hiệu lực

81040 170006610/HSCBMB-HN 170000465/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

81041 170000601/HSCBMB-HP 170000004/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH

Còn hiệu lực

81042 170006622/HSCBMB-HN 170000455/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH

Còn hiệu lực

81043 170003113/HSCBA-HN 170000020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy đo khúc xạ tự động

Còn hiệu lực

81044 170003108/HSCBA-HN 170000022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM MÁY NỐI DÂY TÚI MÁU VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

81045 170003110/HSCBA-HN 170000024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM DỤNG CỤ LẤY MÁU MẪU

Còn hiệu lực

81046 170006601/HSCBMB-HN 170000454/PCBMB-HN

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THẾ LONG

Còn hiệu lực

81047 170006511/HSCBMB-HN 170000453/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81048 170006603/HSCBMB-HN 170000452/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THẮNG VIỆT

Còn hiệu lực

81049 170006515/HSCBMB-HN 170000450/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG

Còn hiệu lực

81050 170004409/HSCBMB-HN 170000449/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG

Còn hiệu lực

81051 170004805/HSCBMB-HN 170000448/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM MINH QUÂN

Còn hiệu lực

81052 170004409/HSCBMB-HCM 170000110/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

81053 170004407/HSCBMB-HCM 170000112/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT

Còn hiệu lực

81054 170004408/HSCBMB-HCM 170000113/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ - Y TẾ BẢO KHOA

Còn hiệu lực

81055 170004406/HSCBMB-HCM 170000114/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

81056 170004405/HSCBMB-HCM 170000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG

Còn hiệu lực

81057 170002107/HSCBA-HCM 170000028/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Hệ thống máy đọc và rửa vi phiến (microplate) bán tự động

Còn hiệu lực

81058 170003106/HSCBA-HN 170000019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ cố định đầu-vai ngực

Còn hiệu lực

81059 170000101/HSCBA-BD 170000001/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Sản phẩm vệ sinh mũi Rohto NoseWash

Còn hiệu lực

81060 170006507/HSCBMB-HN 170000447/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN

Còn hiệu lực

81061 170006510/HSCBMB-HN 170000446/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY

Còn hiệu lực

81062 170006505/HSCBMB-HN 170000444/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81063 170006604/HSCBMB-HN 170000443/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT

Còn hiệu lực

81064 170006509/HSCBMB-HN 170000441/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICELL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81065 170006109/HSCBMB-HN 170000442/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81066 170006609/HSCBMB-HN 170000438/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ TRÀNG AN

Còn hiệu lực

81067 170006614/HSCBMB-HN 170000439/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ TRƯỜNG SINH

Còn hiệu lực

81068 170001701/HSCBA-HCM 170000025/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81069 170001606/HSCBA-HCM 170000024/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81070 170002101/HSCBA-HCM 170000026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Khóa 3 ngã (không dây) (DISPOFLEX)

Còn hiệu lực

81071 170004301/HSCBMB-HCM 170000109/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI LÊ BẢO

Còn hiệu lực

81072 170004312/HSCBMB-HCM 170000108/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

81073 170004309/HSCBMB-HCM 170000106/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT

Còn hiệu lực

81074 170003403/HSCBMB-HCM 170000105/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA

Còn hiệu lực

81075 170005902/HSCBMB-HN 170000428/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỒNG TÂM VIỆT NAM

Còn hiệu lực